Prihvaćen Intervencijski plan grada Knina

Slika /slike/Vijesti/Knin_tvrdava_30_9_2016.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u rujnu 2016. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Intervencijskog plana grada Knina u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Tako je grad Knin Intervencijskim planom, operativnim dokumentom koji na integriran, logičan i smislen način objedinjuje projekte usmjerene na rješavanje relevantnih problema i potreba grada, dobio priliku u narednih sedam godina ostvariti tri razvojna cilja:
 

  • poboljšati javne usluge i društvenu koheziju za bolju kvalitetu života građana
  • povećati mogućnosti za zapošljavanje na području grada Knina
  • povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike


Sva tri cilja ostvarila bi se provedbom niza integriranih projekata koji proizlaze iz četiri razvojna prioriteta utvrđena Intervencijskim planom:
 

  • urbana revitalizacija stare gradske jezgre
  • aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice
  • razvoj jedinstvene turističke ponude grada Knina
  • razvoj efikasne potpore poduzetništvu
     

Grad Knin na izradi Intervencijskog plana radio je od početka ove godine uz potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Naime, Ministarstvo je za provedbu navedenog Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, Odlukom od 18. veljače 2015. godine, odabralo pet pilot područja - gradove Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar. Pilot područje Beli Manastir prošireno je na općinu Darda zbog značajnog udjela pripadnika romske nacionalne manjine, što je bio jedan od kriterija odabira za jedno pilot područje.

Ukupna alokacija Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima iznosi 120 milijuna eura (100 milijuna eura bit će sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 20 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda). Predviđeni indikativni maksimalni iznos namijenjen za provedbu projekata Intervencijskog plana grada Knina iznosi nešto više od 23 milijuna eura.

Intervencijski planovi gradova Belog Manastira s općinom Darda, Benkovca, Petrinje i Vukovara u visokoj su fazi izrade te se njihov dovršetak očekuje krajem ove godine.

 Pisane vijesti