Predstavljen Projekt tehničke pomoći u pripremi Programa integrirane regeneracije

Slika /slike/Vijesti/IMG_2.JPG

Gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar te općina Darda dobili su priliku poboljšati društveno-gospodarsku sliku sredstvima iz EU fondova u iznosu od 120 milijuna eura

U sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak s predstavnicima malih gradova, Belog Manastira i Općine Darda, Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara, na kojem je predstavljen projekt Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima ugovoren u studenom ove godine.

Prva komponenta Projekta je izrada osnovnih dokumenata potrebnih za provedbu Programa, a druga podrška Ministarstvu u upravljanju procesom izrade intervencijskih planova i uspostavi sustava za provedbu Programa te jačanje kapaciteta dionika uključenih u Program.

Ključne aktivnosti Projekta, čija će provedba trajati 14 mjeseci, u okviru prve komponente su: dorada Prijedloga smjernica za izradu intervencijskih planova (upute o strukturi, sadržaju i ostalim relevantnim elementima kao i potrebnim koracima pri izradi intervencijskih planova), te izrada intervencijskog plana za grad Knin kao pilot intervencijskog plana. Aktivnosti prve komponente također su i izrada Analize stanja za četiri grada: Beli Manastir, Benkovac, Petrinju i Vukovar te dorada Analize stanja za grad Knin. Svrha izrade navedenih dokumenata je pomoć gradovima – pilot područjima u što uspješnijoj pripremi za provedbu Programa, čiji se završetak očekuje najkasnije do 2023. godine.

Naime, Programom, gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar te općina Darda, dobili su priliku poboljšati svoju cjelokupnu društveno-gospodarsku sliku te povećati atraktivnost življenja u navedenim gradovima. Provedba Programa, čija je ukupna vrijednost 120 milijuna eura, integrira aktivnosti dvaju specifičnih ciljeva koji se financiraju iz dva operativna programa: Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Navedeni gradovi i općina kao pilot područja odabrani su Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koju je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo 18. veljače 2015. godine na temelju kriterija postupka odabira pilot područja, koji su navedeni u Odluci o pilot područjima.

Pisane vijesti

Dokumenti