Potpredsjednik Vlade Grčić: Razmišljajte o svakom projektu kao da je nacionalni, a kad je riječ o financiranju kao da je europski

Slika /arhiva/SLIKE/Sheraton_3112013_1.JPG


Razmišljajte o svakom vašem projektu kao da je nacionalni, a kad je riječ o financiranju kao da je europski, poručio je Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU, otvarajući skup na kojem je više od 300 sudionika imalo priliku čuti što Europska komisija predlaže Republici Hrvatskoj vezano uz pripremu i prioritete programskih dokumenta za novo proračunsko razdoblje Europske unije od 2014. do 2020. godine. Prezentaciji tog dokumenta nazočio je i Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora, uz predstavnike ministarstava, županija, gradova i općina, razvojnih i drugih agencija, udruga civilnog društva i znanstvene zajednice.
 

Razmišljajte o svakom vašem projektu kao da je nacionalni, a kad je riječ o financiranju kao da je europski, poručio je Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU, otvarajući skup na kojem je više od 300 sudionika imalo priliku čuti što Europska komisija predlaže Republici Hrvatskoj vezano uz pripremu i prioritete programskih dokumenta za novo proračunsko razdoblje Europske unije od 2014. do 2020. godine. Prezentaciji tog dokumenta nazočio je i Josip Leko, predsjednik Hrvatskog sabora, uz predstavnike ministarstava, županija, gradova i općina, razvojnih i drugih agencija, udruga civilnog društva i znanstvene zajednice.

Jedna od najčešće spominjanih prednosti ulaska u Uniju su mogućnosti korištenja EU fondova. I to je točno, EU fondovi predstavljaju zaista veliku priliku za unaprjeđenje naše zemlje. Osim toga, ulazak Hrvatske u Europsku uniju događa se u vremenu borbe s višegodišnjom krizom. Upravo zato fondovi EU imaju za nas još veće značenje i predstavljat će značajan doprinos gospodarskom oporavku i preokretu trendova, osobito u uvjetima smanjenog dotoka inozemnog kapitala koji je u Hrvatskoj uvijek predstavljao jedan od najznačajnijih preduvjeta investicijske aktivnosti i gospodarskog rasta – istaknuo je potpredsjednik Grčić, naglašavajući da doprinos fondova EU nije samo u kvantitativnom, financijskom smislu.

Prema njegovim riječima, za Hrvatsku će zasigurno biti još značajnija kvalitativna promjena u odabiru strategije i prioriteta budućeg razvoja. Snažna povezanost nacionalnog strateškog okvira sa Europskom strategijom 2020 - strategijom za pametan i održiv rast, garantira značajno restrukturiranje razvojnih prioriteta, osobito kada je riječ o javnim politikama, i to od danas dominantnih ulaganja u infrastrukturu prema sve većem udjelu ulaganja u istraživanje i razvoj, obrazovanje, malo i srednje poduzetništvo, aktivne mjere za zapošljavanje,  očuvanje okoliša.
 

U kontekstu skorog pristupanja Europskoj uniji, Hrvatska je sredinom siječnja ove godine od Europske komisije zaprimila Prijedlog za pripremu i prioritete programskih dokumenta, koji predstavlja polazište za otvaranje dijaloga oko sadržaja Partnerskog sporazuma i Operativnih programa, koje će Hrvatska podnijeti Europskoj komisiji za potrebe sufinanciranja investicijskih prioriteta u okviru novog proračunskog razdoblja Europske unije od 2014. do 2020. godine.

Prijedlog EK prezentirali su Normunds Popens, zamjenik generalnog direktora Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku, Zoltan Kazatsay, zamjenik generalnog direktora Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, Pedro Tarno, voditelj Odjela u Općoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj, te Monique Pariat, direktorica Opće uprave za ribarstvo.

Kao glavne izazove za Republiku Hrvatsku Europska komisija ističe sljedeće:

• nedovoljan razvoj na znanju utemeljenih čimbenika rasta i nedovoljna povezanost čvorišta rasta
• niska razina sudjelovanja na tržištu rada, posebno mladih, te neučinkovit obrazovni sustav i teška socijalna situacija
• zaštita okoliša, očuvanje prirodnih resursa i baštine te prilagodba klimatskim promjenama
• neučinkovita javna uprava na središnjoj i lokalnoj razini te slaba uključenost civilnog društva i socijalnih partnera
 

Osnovne poruke Europske komisije Hrvatskoj ne predstavljaju iznenađenja. One su hrvatskoj javnosti već dugo vremena poznate. Sad je došao trenutak da sve dobivene preporuke Europske komisije dobro sagledamo i dođemo do zajedničkih zaključaka oko načina kako prevladati ključne izazove uz pomoć europskih fondova – istaknuo je Branko Grčić.

Do sada su timovi koji rade na pripremi programskih dokumenata za razdoblje 2014.-2020. razradili njihove analitičke podloge, a uskoro će biti usvojeni prvi nacrti investicijskih prioriteta za pojedina područja u skladu sa strategijom EU 2020. Nakon toga pristupit će se intenzivnijoj komunikaciji s nadležnim službama Europske komisije kao i zainteresiranoj javnosti te daljnjoj razradi sadržaja dokumenata. Kratki pregled aktivnosti vezanih uz pripremu strateških dokumenata iznijeli su Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnoga razvoja i fondova EU, te pomoćnici ministra Helga Bubanović Devčić i Matija Derk dok je o programiranju vezanom uz poljoprivredu i ribarstvo govorila Vesna Gantner.

Fondovi EU bit će glavni pokretači javnih investicija u Hrvatskoj u narednom razdoblju. To praktično znači da će samo oni investicijski prioriteti koji budu određeni kroz strateške i programske dokumente imati sigurnost financiranja iz državnog proračuna.

Značaj programskih dokumenata doći će do izražaja već prilikom izrade državnog proračuna te proračuna lokalne i regionalne samouprave za 2014.g. i naredne dvije godine gdje će se inzistirati na postojanju čvrste veze između sadržaja programskih dokumenata i plana proračuna. Zbog svega toga je izuzetno važno da se u programskim dokumentima nađu upravo oni razvojni prioriteti - ključne prednosti i razvojni potencijali koje ova zemlja ima i koji će omogućiti brži i kvalitetniji gospodarski i društveni razvoj, jačanje konkurentnosti i ubrzanu konvergenciju prema najrazvijenijim zemljama EU – naglasio je Branko Grčić.

Position Paper Croatia 2014 - 2020.pdf

Position Paper on Croatia.ppt

 
Galerija:

 

Pisane vijesti