Potpisan ugovor sa Svjetskom bankom za razvoj sustava strateškog planiranja i korištenja EU fondova

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisivanje sa Svj bankom_11_5_2018_2.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U petak 11. svibnja 2018. godine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, potpisala je s voditeljicom Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabettom Capannelli, Ugovor za savjetničke usluge „Potpora za uspostavu sustava strateškog planiranja i pripremu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“.

Riječ je o projektu kojim će Svjetska banka, tj. Međunarodna banka za obnovu i razvoj pružiti podršku Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u provedbi cjelovite reforme sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem i pripremu korištenja EU fondova u idućoj financijskoj perspektivi EU-a 2021.-2028.

Ministrica Žalac prilikom potpisivanja naglasila je: „Suradnjom s eminentnim stručnjacima Svjetske banke, uspostavit ćemo učinkovit i djelotvoran sustav strateškog upravljanja razvojem koji će uvelike pomoći kako bismo u iduću financijsku perspektivu ušli spremniji nego što je to bio slučaj u ovoj 2014.-2020., kada nismo imali pripremljene projekte na terenu zbog čega smo na početku mandata imali velikih problema s korištenjem EU fondova.“ 

 „Ujedinit ćemo svoje globalno stručno znanje i iskustvo kako bismo pomogli hrvatskim tijelima u osnaživanju nacionalnog okvira za strateško planiranje. To je ključno za uspješnu provedbu vladinog programa politika i za učinkovito iskorištavanje nacionalnih sredstava i sredstava EU-a. Radujemo se uspješnoj provedbi ovih važnih aktivnosti u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije”, rekla je Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Ukupni iznos ugovora je 4.339.210 eura (32,5 milijuna kuna) u trajanju od 26 mjeseci (od svibnja 2018. do lipnja 2020. godine), a projekt se sastoji od tri komponente:
 
1. potpora u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (NRS) i programiranju za post-2020 EU razdoblje,
2. podrška za uspostavu sustava strateškog planiranja i razvoj alata za strateško upravljanje,
3. izgradnja kapaciteta za podršku u provedbi reforme sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Podsjetimo, Nacionalnom razvojnom strategije Republike Hrvatske do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, kao i smjernice i prioriteti u pregovorima s Europskom komisijom o korištenju EU sredstava u novoj financijskoj perspektivi kako bi raspoloživa EU sredstva doista bila usmjerena na stvarne potrebe hrvatskih građana, a svoj doprinos u oblikovanju Hrvatske kakvu želimo mogu dati i građani putem internetske stranice http://www.hrvatska2030.hr/.

Hrvatska se od pridruživanja Grupaciji Svjetske banke 1993. koristila njezinom financijskom i tehničkom pomoći, savjetima u području politika i analitičkim uslugama koje je pružala ta globalna razvojna ustanova. Svjetska banka je do danas podržala 54 operacije u vrijednosti investicija od oko 3,5 milijarde američkih dolara.

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) prilagođene su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koriste u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom. Savjetodavne usluge se pružaju na zahtjev klijenta a koji ih plaća vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih strana, u ovom slučaju kao i u većini država EU-a, iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Kao i u slučaju drugih savjetodavnih i analitičkih usluga ovim se savjetodavnim uslugama osigurava podrška klijentima u oblikovanju i provedbi boljih politika, osnaživanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija i operacija te se pridonosi globalnom razvojnom programu.

Pisane vijesti