Porezne olakšice za poduzetnike sa potpomognutih područja i grada Vukovara

Slika /slike/Vijesti/Porezne olakšice.jpg

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16)  u članku 28.a  i  Zakon o porezu na dohodak  (Narodne novine broj 115/16) u članku 43. reguliraju prava na porezne olakšice poreznim obveznicima za samostalno obavljanje djelatnosti.

Poreznu olakšicu, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit i članku 43. Zakona o porezu na dohodak, mogu koristiti porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima, koja su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) razvrstana u I. skupinu jedinica lokalne samouprave.
 
Poreznu olakšicu, korisniku potpore, u skladu s propisima o državnim potporama i odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukoliko korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture.
 
Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se Ministarstvu na e-mail adresu: porezne.olaksice@mrrfeu.hr  ili iznimno na adresu Ministarstva (Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb) osobno ili putem pošte.
 
Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koji je zajedno sa pripadajućom Izjavom dostupan u Dokumentima.

Pisane vijesti