Održan sastanak s predstavnikom nacionalne manjine Hrvata u Republici Srbiji, čelnikom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, gospodinom Tomislavom Žigmanovom

  • Slika /slike/Vijesti/2021/Srpanj/Žigmanov/Sastanak Žigmanov.jpg
  • Slika

Ministrica Tramišak i gospodin Žigmanov tijekom sastanka razgovarali su o uključivanju hrvatske zajednice u Vojvodini u partnerstvo na prekograničnim projektima iz EU fondova kako bi se jačala svijest o kulturi i doprinosu hrvatskog naroda u povijesnom razvoju Vojvodine. 

Prekogranična suradnja ključna je za suočavanje s izazovima koji nadilaze državne granice pri čemu im se treba pružiti  sva moguća podrška i pomoć u učvršćivanju i izgradnji stabilnog, prosperitetnog i demokratskog sustava. Pritom je od krucijalne važnosti za sigurnost i stabilnost, kao i razvoj cjelokupne regije, kontinuitet u pružanju podrške europskim integracijskim procesima obje države, koje u Europskoj uniji vide priliku za razvoj svojih društava i za bolji život za sve svoje građane.
 
Ovaj sastanak također pokazuje i nastavak velikog interesa od strane potencijalnih korisnika za novi INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2021. – 2027., kao i za ostale programe europske teritorijalne suradnje.
 
Ministrica Tramišak je naglasila kako se trenutno provodi proces programiranja za novo financijsko razdoblje 2021.-2027. Očekuje se da će novi program biti financijski veći, oko 40 mil. eura EU sredstava (trenutni je oko 34 mil. eura) s obzirom da je Republika Hrvatska povećala alokaciju za sami program. Kao prvi korak u programiranju, teritorijalna i socijalno-ekonomska analiza je izrađena, a budući program  će financirati projekte koji doprinose sljedećim ciljevima politika Europske unije: Pametnija Europa, Zelenija Europa te Socijalna Europa.
 
Gospodin Žigmanov istaknuo je kako aktivno prate napredak procesa programiranja i u tom smislu su već započeti inicijalni razgovori sa regionalnim koordinatorima na programskom području kao potencijalnim partnerima u Republici Hrvatskoj. Kao teme od značajnog interesa za Hrvate u Vojvodini naveo je očuvanje kulturne baštine, turizam, zdravstvenu zaštitu te prateću infrastrukturu, ekologiju i kružno gospodarstvo. S obzirom na raznolikost tema, projekte je moguće ostvariti i kroz druge programe, pri čemu će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pružiti pomoć u vidu informiranja i prijenosa dobrih praksi te povezivanja partnera s obje strane granice.
 
Ministrica Tramišak pozvala je gospodina Žigmanova sa suradnicima u radni posjet Zagrebu u rujnu kako bi se mogao pratiti napredak oko dogovorenih tema.

Pisane vijesti