Očekuje nas još bogatija turistička i kulturna ponuda Gornjeg Grada

  • Slika /slike/Vijesti/Hr prirod muzej24_11_2016_1.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U zgradi Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisan je još jedan ugovor u okviru EU natječaja za obnovu kulturne baštine, a radi se o projektu „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“.

Sredstvima iz EU fondova projekt će se sufinancirati u iznosu od 3.734.000,00 kuna, dok je ukupna vrijednost 4.667.500,00 kuna.

Ugovor su potpisali ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, dipl. oec., ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, dipl.ing.geol. Svečanom potpisivanju prisustvovale su pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba Jelena Ricov i predsjednica Stručnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, viša kustosica dr.sc. Iva Mihoci.

Bespovratna sredstva dodijeljena su Hrvatskom prirodoslovnom muzeju za pripremu projektne dokumentacije u okviru prve grupe aktivnosti natječaja „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Projektom će se izraditi sva potrebna dokumentacija koja će omogućiti uspješnu prijavu projekta za drugu grupu aktivnosti ovog natječaja, odnosno provođenje radova na obnovi palače Amadeo u kojoj je smješten Hrvatski prirodoslovni muzej.

Obnovom palače riješit će se glavni problemi koji sprečavaju daljnji razvoj Muzeja,  a to su nedostatak prostora i zastarjela oprema. Uz pomoć EU sredstva svim posjetiteljima ponudit će se novi, moderniji, zabavniji i jedinstven muzej prirodoslovlja koji će uvelike doprinijeti razvoju kulturnog turizma Gornjeg grada.

„Ovo je još jedan projekt u nizu koji će pametno iskoristiti EU sredstva kako bi povezao turizam i očuvanje kulturne baštine. Revitalizacijom palače Amadeo obogatit će se ionako velika turistička i kulturna ponuda Gornjeg Grada, što će u konačnici doprinijeti  gospodarskom i društvenom razvoju cijelog Zagreba“, izjavila je ministrica Gabrijela Žalac.

Palača Amadeo upisana je u Registar kulturnih dobara RH koji sadrži oko 8.000 upisanih kulturnih dobara od kojih je sedam na UNESCO-vom popisu svjetske baštine i 14 na UNESCO-vom reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

U okviru EU fondova kulturna baština je u Operativnom programu Konkurentnost i  kohezija definirana kao područje od posebnog značaja za društveno-gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Ukupno 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je pružanju potpora projektima koji obnavljaju kulturnu baštinu, a podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra te razvoj dodatnih, primarno turističkih sadržaja ili usluga, kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
  

Pisane vijesti