Objavljen poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa gospodarske i društvene revitalizacije Like

Slika /slike/Vijesti/2023/Novo/Program za Liku.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije danas je objavilo poziv za sufinanciranje projekata u okviru Programa gospodarske i društvene revitalizacije Like. Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja brdsko-planinskog područja za razdoblje od 2022. - 2025. te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi navedenog Programa Vlade Republike Hrvatske.

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije Like kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.
Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, na aktivnosti K758042 - Razvoj brdsko-planinskih područja u ukupnom iznosu od 4 milijuna EUR-a kroz tri godine.
Podnositelji podnose Zahtjeve od 6. travnja 2023. do najkasnije 31. srpnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su Ličko-senjska županija i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Grad Otočac, Grad Senj, Općina Brinje, Općina Vrhovine, Općina Perušić, Općina Lovinac, Općina Plitvička jezera, Općina Udbina, Općina Donji Lapac, Općina Karlobag te Općina Gračac.

Prihvatljivo područje provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva s područja Like.
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane za izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj može podnijeti dva Zahtjeva za financiranje projekata prema Programu.
Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi najviše do 1 milijun EUR-a s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150 tisuća EUR-a s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901 

Pisane vijesti