Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv otočnim poslodavcima za dodjelu državnih potpora s ciljem očuvanja radnih mjesta

Slika /slike/Vijesti/falkuša.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na svojim internetskim stranicama www.razvoj.gov.hr Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini koje su namijenjene otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Rok za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije temeljem Javnog poziva je do 30. listopada 2015.godine.

Potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta nastoji se utjecati na razvoj otočnog gospodarstva.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi ovu mjeru od 2006. godine sukladno Zakonu o otocima, a cilj joj je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima).
 
Time se financira dio troškova njihovog poslovanja i stvaraju uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali i omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime se unaprjeđuje poslovanje i razvoj otočnih tvrtki kao i razvoj samog otočnog gospodarstva. 
 
Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
 
  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).
 
Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura, izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, unutar razdoblja od tri fiskalne godine.
 
Dosad je provedeno devet javnih poziva na koje se javilo više od 600 otočnih poslodavaca. Određeni dio korisnika javlja se kontinuirano svake godine dok je primjetno da se kontinuirano javljaju i novi korisnici.
 
Poslodavci koji su zadovoljili uvjete i kriterije ostvarili su po godinama pravo na:
 
2006. god. 185 potpora za 2.861 djelatnika u iznosu od 7.866.251,18 kuna
2007. god. 244 potpore za 4.056 djelatnika u iznosu od 12.171.274,47 kuna
2008. god. 217 potpora za 3.434 djelatnika u iznosu od 10.670.881,69 kuna
2009. god. 179 potpora za 3.259 djelatnika u iznosu od 10.570.398,90 kuna
2010. god. 138 potpora za 2.150 djelatnika u iznosu od 6.730.534,07 kuna
2011. god. 174 potpore za 2.310 djelatnika u iznosu od 6.977.720,86 kuna
2012. god. 157 potpora za 2.486 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna
2013. god. 189 potpora za 2.471 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna
2014. god. 205 potpora za 2.906 djelatnika u iznosu od 8.000.000,00 kuna

Pisane vijesti