Poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove je godine objavilo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Javni poziv objavljen je dana 31. srpnja 2016. u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i „Novi List“ te na web stranici Ministarstva, a bio je otvoren do 31. listopada 2016.
 
Na Javni poziv zaprimljeno je 280 zahtjeva otočnih poslodavaca. Obradom zaprimljenih zahtjeva utvrđeno je da 2.867 djelatnika, odnosno 220 otočnih poslodavaca udovoljava svim uvjetima i kriterijima Javnog poziva i ostvaruje pravo na potporu u ukupnom iznosu od 11.357.898,26 kuna.
 
U skladu s odredbama Javnog poziva primijenjeno je proporcionalno umanjenje dodijeljenih potpora s koeficijentom od 0,7478, budući da iznos od 8.493.277,13 kuna osiguran u Državnom proračunu RH za 2016., nije dostatan za podmirenje kompletnih iznosa  stvarno ostvarenih  potpora. 

Odluku o dodjeli sredstava državne potpore za 2016. godinu možete pogledati u "Dokumentima".
 

Dodjela državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Dodjela potpore omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva.

Potpora se dodjeljuje temeljem članka 26. Zakona o otocima i Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06 i 66/07).  
 
Korisnici državne potpore su otočni poslodavci sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Također, mogu ostvariti potpore ako radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima i rade kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti  veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).
 
Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.
 
Na slabije razvijenim otocima (otocima prve skupine) otočni poslodavci imaju pravo na potpore u punom iznosu jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću za sve djelatnosti, a na razvijenijim otocima (otocima druge skupine) pola takve plaće za djelatnosti koje su navedene u pozivu.