Ministar Pavić na dodjeli ugovora iz Programa za sufinanciranje EU projekata u Karlovačkoj županiji

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije mr.sc. Marko Pavić dodijelit će, u petak 25. listopada u Aquatici – Slatkovodnom akvariju Karlovac (Branka Čavlovića Čavleka 1a) u 13 sati,  četrnaest ugovora iz Programa za sufinanciranje EU projekata s područja Karlovačke županije.
 
U svrhu povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ta sredstva predstavljaju izravnu pomoć korisnicima (općinama, gradovima i županijama, odnosno pravnim osobama u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili ustanovama čiji su osnivači) u sufinanciranju vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za koje su već dodijeljena sredstva ESI fondova.
 
Popis ugovora iz Programa za sufinanciranje EU projekata:
 
 1. Mješovito industrijsko-obrtnička škola, Energetska obnova zgrade Mješovite industrijsko-obrtničke škole na adresi Struga 33, Karlovac, 1.081.146,53 kn
 2. Osnovna škola Plaški, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a Plaški, 1.443.029,11kn
 3. Grad Karlovac, Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu, 754.295,88 kn
 4. Grad Karlovac, Energetska obnova zgrade Gradske uprave na adresi Ivana Banjavčića 9 u Karlovcu, 803.233,51 kn
 5. Grad Karlovac, Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Dubovac na adresi Kupska 8 u Karlovcu, 1.266.040,04 kn
 6. Grad Karlovac, Energetska obnova zgrade na adresi Ivana Meštrovića 10 u Karlovcu, 1.221.699,20 kn
 7. Općina Draganić, Energetska obnova zgrade Kulturnog centra, na adresi Draganići 6, Draganić Karlovačka, 107.956,52 kn
 8. Osnovna škola Braća Seljan, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Braća Seljan na adresi Domobranska 2 u Karlovcu, 464.318,26 kn
 9. Osnovna škola Turanj, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Turanj na adresi Turanj 18 u Karlovcu, 444.814,50 kn
 10. Prirodoslovna škola Karlovac, Energetska obnova zgrade Prirodoslovna škola Karlovac na adresi Stjepana Mihalića 43, Karlovac, 2.244.209,49 kn
 11. Osnovna škola Eugena Kvaternika Rakovica, Energetska obnova zgrade Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica na adresi Rakovica 95, Rakovica, 1.167.674,64 kn
 12. Specijalna bolnica za produženo liječenje - Duga Resa, Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje - Duga Resa na adresi Jospefa Jeruzalema 7, Duga Resa, 2.742.292,35 kn
 13. Dom zdravlja Slunj, Energetska obnova zgrade ambulante Rakovica na adresi Rakovica 33, Rakovica Karlovačka, 93.773,18 kn
 14. Dom zdravlja Duga Resa, Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, 413.382,08 kn


Najave