Kohezijska politika EU-a: više od 86 milijuna eura za širokopojasnu tehnologiju nove generacije u Hrvatskoj

Slika /slike/Vijesti/2021/Veljača/EK širokopojasna infrastruktura.jpg
Europska komisija danas je odobrila ulaganje više od 86 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj kako bi Hrvatska proširila širokopojasnu infrastrukturu nove generacije, u skladu sa strategijom i politikama EU-a za širokopojasni pristup. Tim će se ulaganjem hrvatskim ruralnim i prigradskim naseljima omogućiti pristup brzim internetskim uslugama u korist građana i lokalnih poduzeća.
 
Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Svi Europljani trebali bi imati stabilan i brz pristup internetskim uslugama. To se pokazalo još važnijim u kontekstu pandemije koronavirusa tijekom koje su brojne aktivnosti prebačene u potpunosti u internetski format. Smanjivanjem digitalnog jaza između gradskog i ruralnog stanovništva ovim projektom otvorit će se nove gospodarske mogućnosti i potaknuti društveno-gospodarski razvoj Hrvatske.
 
Očekuje se da će pristup brzom internetu potaknuti rast poslovanja, proširiti poslovni potencijal te poboljšati produktivnost i konkurentnost. To će biti posebno važno za ruralna obrtnička poduzeća i mikropoduzeća, koji će moći po prvi put pristupiti novim tržištima i imati koristi od e-usluga. Osim toga, vlada će moći proširiti e-usluge i digitalne obrazovne sustave, uključujući učenje na daljinu. Više informacija o ulaganjima koja EU financira u Hrvatskoj dostupno je na otvorenoj podatkovnoj platformi.

Pisane vijesti