Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uputilo je 2 izjave o izdacima za korištenje ESI fondova u Hrvatskoj u iznosu od 250 milijuna eura čime je ostvareno 107% cilja za 2021. godinu

Slika /slike/Vijesti/2020/Prosinac/0.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uputilo je tijelu za ovjeravanje (Ministarstvo financija) dvije Izjave o izdacima koje obuhvaćaju izdatke iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 218 milijuna eura i Kohezijskog fonda u iznosu od 32 milijuna eura.   

Na razini Operativnog programa Konkurentnost i kohezija je dosad ovjereno 3,16 milijardi eura tj. 24 milijardi kuna što je 99% ciljne vrijednosti za 2021. godinu koja iznosi 3,2 milijardi eura (24,3 milijardi kuna), što znači da je za ostvarenje N+3 cilja do kraja 2021. godine bilo potrebno ovjeriti još 38 milijuna eura (287 milijuna kuna).

Prema projekcijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nakon što se obje izjave pošalju Europskoj komisiji, ukupno ovjerena sredstva iznosit će 3,4 milijardi eura što je oko 200 milijuna eura više od N+3 cilja za 2021. godinu odnosno 107%.

Ministarstvo u suradnji s posredničkim tijelima nastavlja raditi na verificiranju i ovjeravanju troškova koje su prijavili krajnji korisnici kako bi se povećala iskorištenost sredstava na razini svih Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,73 milijardi eura (81,56 milijardi kuna), a do sada je krajnjim korisnicima isplaćeno 6,62 milijardi eura (50,31 milijardi kuna), odnosno 61,69% dodijeljenih sredstava.

Pisane vijesti