Otvoreni podaci

Slika /slike/Vijesti/2022/Registri i baze podataka.jpg
Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013., 85/2015. i 69/2022.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, broj 67/2017.) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola (koja je objavljena na hrvatskome i engleskome jeziku) omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu, koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obvezno navođenje izvora informacije.

OTVORENI PODACI Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:  


Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu
 

Pristup otvorenim podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

Korisnici mogu:
  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
  • prerađivati informacije,
  • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod uz obavezno navođenje izvora podataka.

Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Ministarstvo pravosuđa i uprave odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije odgovorno za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovorno ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.

Za dodatne upite, obratite se službeniku za informiranje.