Ravnatelji uprava

 

  • mr. sc. Davor Huška, Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave

  • Iva Novak, Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU

  • Sanja Slunjski, Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

  • Ivan Bota, Uprava za regionalni razvoj

  • Stella Arneri, Uprava za europsku teritorijalnu suradnju

  • Dominik Paparić, Uprava za otoke

  • Katica Mišković, Uprava za potpomognuta područja

  • Vedrana Stecca, glavna tajnica