Etički kodeks državnih službenika

Odredbama Zakona o državnim službenicima propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika objavljen je u Narodnim novinama broj  40/11  i 13/12 te  sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 

  • POVJERENIK ZA ETIKU

Zoran Žagrić
e-mail: zoran.zagric@mrrfeu.hr
tel:  01/6472-510
 

  • POVJERLJIVI SAVJETNIK

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16) i članka 75. stavak 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/17, 12/18 i 2/19) propisano je da u slučaju neželjenog ponašanja iz članka 73. i 74. ovoga Ugovora, državni službenik i namještenik može se obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).


Sukladno navedenom imenovana je povjerljiva savjetnica Odlukom od 6. studenoga 2012. godine:

Marijana Gilja
tel:  01/6470-379
e-mail: marijana.gilja@mrrfeu.hr

 

  • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Marijana Gilja
Viša savjetnica - specijalistica
Glavno tajništvo Ministarstva
e-mail: marijana.gilja@mrrfeu.hr
tel:  01/6470-379
 

  • POVJERLJIVA OSOBA I OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Marina Rubinić
tel: 01/6470-383
e-mail: marina.rubinic@mrrfeu.hr