Vlada Republike Hrvatske na 180. sjednici Vlade donijela Zaključak o prihvaćanju Prijedloga izmjene Karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine

Slika /slike/Vijesti/2022/316952425_563084112496117_5815267324801832410_n.jpg

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana danas donesen je Zaključak o prihvaćanju Prijedloga izmjene Karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine.

"Kartom regionalnih potpora utvrđuju se područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet", naglasila je ministrica Tramišak.

Ministrica je istaknula kako je u skladu sa Smjernicama Europske komisije za regionalne državne potpore moguće povećanje maksimalnih intenziteta potpora za 10 postotnih bodova za područja koja su utvrđena za potporu iz Fonda za pravednu tranziciju u teritorijalnom planu države članice za pravednu tranziciju koji je odobrila Komisija pod uvjetom da se ta područja nalaze na potpomognutim područjima.

"Ciljana područja Republike Hrvatske za pravednu tranziciju utvrđena Integriranim teritorijalnim programom 2021.-2027. su Sisačko-moslavačka županija i Istarska županija", kazala je ministrica.

Ministrica Tramišak je rekla kako prijedlog izmjene Karte regionalnih potpora Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2027. odnosi se na uvećanje maksimalnih intenziteta potpora u visini od 10% za Sisačko-moslavačku županiju kao područje obuhvaćeno pravednom tranzicijom, uvažavajući činjenicu da je jedna od najslabije razvijenih županija, dodatno pogođena i oslabljena razornim potresom 2020. godine.

"Učinci potresa dodatno su pojačali demografsku degradaciju ove županije kao i njezine negativne razvojne divergencije. Značajna šteta prouzročena je i poslovnom sektoru, i to ne samo kroz izravnu štetu zbog oštećene imovine i opreme poslovnih subjekata, nego i zbog naglog gubitka tržišta te smanjenja razine poslovanja i manjka prihoda, a posljedično i likvidacije poduzeća, što predstavlja trajnu štetu za lokalno gospodarstvo", zaključila je ministrica.

Pisane vijesti