Usvojena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  • Slika /slike/Vijesti/2023/Novo/HN20240104343726.jpg
  • Slika

Prema ključnim pokazateljima razvijenosti svi hrvatski gradovi i općine zabilježili su rast u proteklom razdoblju.

Na današnjoj sjednici Vlade predstavljena je i donesena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.
Indeks razvijenosti donosi se prema sljedećim pokazateljima: stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, proračunskim prihodima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti, te indeksu starenja.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić istaknuo je da, u odnosu na indeks iz 2018. godine, svi gradovi i općine bilježe rast u promatranom razdoblju po svim ključnim socio-ekonomskim pokazateljima.
“Razlike između najrazvijenijih gradova i općina te onih najmanje razvijenih se smanjuju, uz istovremeni rast broja iznadprosječnih i smanjenje broja ispodprosječnih jedinica lokalne samouprave. To ukazuje na to da Vladina kontinuirana briga i poticanje ulaganja u svim dijelovima Hrvatske daju učinkovite rezultate, što znači da je pravac regionalnih politika dobar i da nastavljamo dalje raditi u istom smjeru”, naglasio je ministar.

U odnosu na indeks razvijenosti iz 2018., kada je u Hrvatskoj bilo 304 jedinice lokalne samouprave koje su bile ispodprosječno razvijene, te 252 koje su bile iznadprosječno razvijene, prema novim indeksima razvijenosti 287 jedinica lokalne samouprave ima indeks ispodprosječne razvijenosti, dok njih 269 ima indeks iznadprosječne razvijenosti. U odnosu na 2018. godinu, danas imamo 17 više iznadprosječno razvijenih gradova i općina.

Izvor: Hina/Vlada RH

Pisane vijesti