U Bruxellesu održan sastanak Vijeća za opće poslove ministara zaduženih za Kohezijsku politiku

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Studeni/Bruxellese GAC/316103467_579147554019411_3973011228232490820_n.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovala je danas u Bruxellesu na sastanku Vijeća za opće poslove ministara zaduženih za Kohezijsku politiku.

Ministri nadležni za Kohezijsku politiku pozvani su razmijeniti stajališta na temu „Dugoročni učinci Kohezijske politike na regije EU-a“.

Kohezijska politika ključna je politika koja promiče dugoročnu konvergenciju Europske unije, slijedom uloge koja joj je dodijeljena već samim Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a to je smanjenje razvojih razlika između regija Europske unije i, naročito, pružanje pomoći najenerazvijenijima. Osmo izvješće o Kohezijskoj politici iz veljače 2022. potvrdilo je da je Kohezijska politika do sada učinkovito smanjivala gospodarski jaz između razvijenih i slabije razvijenih regija.

U programskom razdoblju 2007.-2013., Kohezijskoj politici je na raspolaganju bilo 346,5 milijardi eura, a u programskom razdoblju 2014.-2020. oko 355 milijardi eura. Tim sredstvima ostvareni su pozitivni rezultati u svim regijama Europske unije. Učinkovito su adresirane regionalne razlike i povećan je bruto nacionalni proizvod. 

Dugoročno, koristi od Kohezijske politike imaju i slabije razvijene i razvijenije države članice. Primjerice, 45% pozitivnih učinaka kohezijske politike u razvijenim državama članicama dolazi zbog efekta prelijevanja sredstava uloženih u slabije razvijene države članice (tzv. spillover effect). Pozitivni učinci u svim državama članicama i regijama Europske unije vidjljivi su u područjima tržišta rada, MSP-ova, obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, infrastrukture, obrazovanja i mnogim drugim. Značaj i uspjeh Kohezijske politike posebno je došao do izražaja tijekom financijskih i gospodarskih kriza, u okolnostima ograničenog javnog financiranja, pandemije i ratnih okolnosti. 

Iz svega navedenog je razvidno da se učinak Kohezijske politike dugoročno povećava za sve regije Europske unije jer po okončanju programa, oni više ne generiraju troškove, već samo značajne koristi, jedni su od zaključaka Vijeća o ulozi Kohezijske politike.

Ministrica regioanlnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak tijekom svog obraćanja je istaknula kako raspravna pitanja imaju istaknutu vizionarsku dimenziju, jer potiču na pogled unaprijed, na promišljanja o budućim smjerovima Kohezijske politike. To je iznimno bitno u okolnostima u kojima se nalazimo, prije svega ključnom trenutku skorog početka korištenja sredstava iz nove financijske perspektive, ali i trenutku opterećenosti višestrukim ratnim, gospodarskim, energetskim i drugim krizama, istaknula je ministrica.

"Novo programskog razdoblja 2021.-2027. svima nama otvaraju niz mogućnosti da naša gospodarstva i društva transformiramo u naprednija, razvijenija, održivija, konkurentnija i otpornija. To nam je zasigurno svima želja, ali ujedno i pravna obveza koja proizlazi iz novog zakonodavnog okvira po kojemu smo dužni poraditi na tome da svoju državu članicu, pa time i Europsku uniju, učinimo pametnijom, zelenijom, povezanijom, uključivijom i bližom građanima. Upravo ta težnja i dužnost jedni su od ključnih argumenata za očuvanje i osnaživanje izvorne uloge Kohezijske politike te bi svaki veći odmak od njenih tradicionalnih ciljeva mogao imati ozbiljne posljedice po ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Europske unije.", kazala je ministrica.

Ministrica je naglasila kako Kohezijska politika tijekom vremena ispunjava svoje ciljeve i osigurava pozitivne trendove u brojnim područjima, poput tržišta rada, istraživanja i razvoja, prometa, demografske revitalizacije, energetske tranzicije i mnogim drugim. To vrijedi kako za kohezijske države tako i za neto uplatiteljice, jer zahvaljujući učinku prelijevanja, Kohezijska politika stvara pozitivne veze između naših gospodarstava i pruža koristi diljem Europske unije.

"U zaključcima Vijeća o ulozi Kohezijske politike, koje danas usvajamo, jasno je istaknuto da se procjenjuje da 15 godina nakon okončanja programskog razdoblja koristi se višestruko povećavaju", istaknula je ministrica Tramišak.

Ministrica Tramišak je kazala i kako su nedavne okolnosti zdravstvenih, sigurnosnih i energetskih kriza potvrdile dodatnu vrijednost Kohezijske politike kao fleksibilnog i suvremenog instrumenta koji je u stanju nositi se s budućim krizama. Niz je primjera inovativnih inicijativa, od CRII do REPowerEU-a. Međutim, mi moramo promišljati o mogućim implikacijama uzastopnog korištenja kohezijskih sredstava kao kriznog instrumenta, jer njihovo preusmjeravanje ne bi trebao postati modus operandi rješavanja kriznih situacija u Europskoj uniji, dodala je ministrica.

"Glavni fokus fondova Kohezijske politike jest pružanje potpore dugoročnom oporavku i otpornosti Europske unije usmjeravanjem, među ostalim, u ciljeve zelene i digitalne tranzicije, koji se ni pod kojim uvjetima ne bi trebali odgađati ili ostavljati po strani. Nesumnjivo je da će budući izazovi i krize zahtijevati određene prilagodbe, nove mogućnosti, ali i potaknuti strukturne promjene koje mogu dovesti do novih regionalnih razlika. Stoga moramo pomno promišljati daljnje faze tranzicija kako one ne bi ugrozile koheziju i rast. Naš fokus trebao biti na novim tehnologijama, uz osiguranje potrebnih vještina i kvalifikacija, kako bismo stvorili nove dodane vrijednosti. Također, od iznimne važnosti je jačanje mehanizama koordinacije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, odnosno na terenu gdje se projekti razvijaju i provode. Naše ciljeve trebalo bi usmjeriti na pojednostavljenje procedura i njihovu prilagodbu korisnicima i institucijama zaduženim za provedbu, koji doprinose jasnoći i smanjenju administrativnih opterećenja", rekla je ministrica.

Ministrica je za kraj, podijelila tri ključne poruke s Treće zajedničke konferencije o Kohezijskoj politici koja je prošli tjedan održana u Zagrebu:
"- Prvo, učinci Kohezijske politike u najvećoj mjeri ovise o ljudskim kapacitetima na svim razinama, od onih koji su odgovorni za upravljanje sredstvima do krajnjih korisnika.
- Drugo, jačanje mehanizama koordinacije ključno je, kako u pogledu uključenih dionika, tako i u pogledu sve većeg broja investicijskih instrumenata. Transparentna razmjena, slušanje i dogovaranje na svim razinama daje sigurnost, stabilnost i povjerenje među dionicima. Ipak, čak i najstručniji koordinacijski timovi nisu u stanju pravilno, na vrijeme i u potpunosti komunicirati povećani broj novih instrumenata i alata.  Stoga naš cilj ne bi trebao biti razvoj novih instrumenata, već težnja ka njihovoj konsolidaciji.
- I treće, Kohezijska politika ne osigurava trenutni uspjeh, već opipljivi rezultati traže strpljenje i vrijeme! Posljednjih godina, Kohezijska politika bila je usmjerena na upravljanje krizama više nego ikad ranije te se pokazala sposobnom odgovoriti na hitne potrebe. Međutim, kako nas krizne mjere udaljavaju od ciljeva Kohezijske politike, ključno je osigurati njenu stabilnost, kako bi mogla pružiti opipljive rezultate i to ne kratkoročno, već srednjoročno ili dugoročno", zaključila je ministrica.

Vijeća za opće poslove ministara zaduženih za Kohezijsku politiku usvojilo je zaključke o ulozi Kohezijske politike te je nakon usvajanja zaključaka održana Konferencija na visokoj razini o pravednoj tranziciji u regijama s intenzivnom uporabom ugljena i energije, na kojoj je sudjelovala i ministrica Tramišak.


 

Pisane vijesti