Projekt e-Škole kao primjer dobre prakse predstavljen na mrežnom događaju „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj“

  • Slika /slike/Vijesti/2021/Veljača/e-Škole/shutterstock_226428301_cr.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Mrežna konferencija „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj“ održana u zajedničkoj organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i  Europske komisije.

Mrežna konferencija „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj“ održana je 23. veljače 2021. godine s ciljem predstavljanja iskustva pripreme i provedbe uspješnog projekta e-Škole svim zemljama članicama Europske unije kao i široj javnosti zainteresiranoj za unaprjeđenje obrazovanja i ulaganja u digitalne tehnologije.

U ime Republike Hrvatske skup su pozdravili ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Konferenciju je otvorila pozdravnim govorom Vittoria Alliata - di Villafranca, ravnateljica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije. Sudionicima se je uvodno obratila Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, a prenesene su i ključne poruke povjerenice Europske komisije za koheziju i reforme Elise Ferreira.

Nakon uvodnih pozdrava, govor ministrice Tramišak donosimo u cijelosti:
 
„Okupili smo se s ciljem predstavljanja uspješnog hrvatskog projekta koji ima poseban značaj i još veću vrijednost u doba epidemije virusa COVID-19 koja utječe na sve aspekte života te naglašava važnost dostupnosti digitalnih usluga i digitalnih sadržaja za svakodnevno poslovanje i funkcioniranje.
 
Projekt pripreman dugi niz godina

Projekt e-Škole koji danas predstavljamo pripreman je dugi niz godina, prema programu CARNET-a „e-Škole, bio je podijeljen u dvije faze i započeo je provedbom pilot projekta, a na temelju iskustava i rezultata pokrenuta je provedba druge faze programa u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna.
 
Utjecaj na razvoj država članica i planirano usmjerena sredstva kohezijske politike Europske unije jasno su istaknuta u uspješnoj provedbi projekta e-Škole. Provedba kohezijske politike kroz Europske strukturne i investicijske fondove, dobro planiranje i kvalitetan program rezultirali su financiranjem ovog projekta iz dva operativna programa.
 
Premda je obrazovanje sektor kojim države članice Europske unije samostalno odlučuju i upravljaju, Europska unija može kroz različite programe i na različite načine poduprijeti razvoj obrazovanja. Upravo ovo programsko razdoblje kroz više fondova prepoznaje značaj ulaganja u obrazovanje, digitalnu transformaciju i razvoj digitalnih vještina. Digitalna transformacija, koja s jedne strane osigurava infrastrukturne preduvjete, a s druge strane jača digitalne kompetencije svih relevantnih dionika obrazovnog sustava, učenika, nastavnika, ravnatelja i svih djelatnika u školskom sustavu.
 
Moramo istaknuti kapacitete i predanost radu korisnika ovog projekta odnosno CARNET-a koji je u svim fazama projekta potvrdio da je ključno imati visoko razvijene ljudske kapacitete koji svojim znanjem i iskustvom motiviraju okolinu na postizanje izvrsnih rezultata. Potrebno je istaknuti i da su krajnji korisnici projekta – škole, ravnatelji, nastavnici i učenici svojim radom i usvajanjem novih, digitalnih vještina omogućili da projekt preraste nacionalne okvire i postane primjerom informatizacije školstva drugim zemljama članicama EU-a.
 
Prednosti projekta

Sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i računalna oprema u svim školama u Hrvatskoj kao i brojne razvijene e-usluge za nastavne i poslovne procese te niz edukacija za razvoj digitalnih kompetencija školskih djelatnika samo su neke od prednosti koje donosi ovaj projekt. Upravo su ti aspekti omogućili brzu prilagodbu obrazovnih procesa na nove uvjete rada zbog zatvaranja škola tijekom epidemije virusa COVID-19. Stoga su i rezultati projekta iznimno važnu ulogu imali i prije samog završetka projekta, u izvanrednoj situaciji izazvanoj epidemijom i potrebi za prelaskom na mrežni oblik nastave. Vjerujem da će vam o samom projektu i koristima koje je donio obrazovnom sustavu više reći ministar Fuchs. Ono štos moje strane želim naglasiti jest da je budućnost obrazovanja u Republici Hrvatskoj usmjerena prema suvremenom, digitalnom, visokokvalitetnom pristupu koji će biti u mogućnosti pratiti korak potreba tržišta i pripremiti učenike i učenice da iz hrvatskih škola izlaze kompetentniji i konkurentniji.
 
Kvalitetna ulganja u budućnosti 

Hrvatska će, kao i sve ostale zemlje članice Europske unije, nastaviti u smjeru stvaranja sveobuhvatnog sustava u okviru digitalne i zelene tranzicije. Jedan od izazova kojemu ćemo se posebno posvetiti u narednom programskom razdoblju je jača i sustavnija provedba cjeloživotnog obrazovanja koje izravno utječe na ravnotežu na tržištu rada. Ulaganja u sektor obrazovanja i digitalnih tehnologija predstavljaju prioritetno ulaganje u idućem programskom razdoblju u kojem će veliki naglasak biti na područje poboljšanja obrazovanja u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, robotike, umjetne inteligencije i srodnih područja povećanjem kapaciteta i kvalitete nastave.
 
Temeljem iznimno vrijednih iskustava stečenih u provedbi programskog razdoblja 2014.-2020., možemo zaključiti kako postoji čvrsti temelj za provedbu kvalitetnih ulaganja u budućnosti. Najbitnijim smatramo učiti međusobno, jedni od drugih, dijeliti dobra iskustva i dobre ideje i u tom duhu pripremati projekte zbog kojih ćemo nadamo se i u budućnosti imati priliku sastati se na ovaj način."

Kratki film o projektu e-Škole pod nazivom „Digitalizacija obrazovanja u RH: iskustvo e-Škola“ pozivamo vas da pogledate na službenom kanalu Ministarstva.
 
U sklopu konferencije održan je i virtualni okrugli stol na temu ulaganja u inovativnu digitalnu tehnologiju u obrazovnom sektoru na kojem su predstavnici uključenih institucija imali priliku odgovarati na pitanja sudionika konferencije i detaljnije pojasniti na koje su načine prevladani izazovi u pripremi i provedbi ovog velikog projekta, te koji su daljnji planovi za buduća ulaganja u digitalizaciji obrazovanja.
Snimka cjelokupne konferencije dostupna je na https://youtu.be/ThWESBMNhEI 
 

Pisane vijesti