Program razvoja otoka u 2022.

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/EU, regionalni razvoj, EU fondovi/shutterstock_107274743.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022.

Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
 
Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. 
 
Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022. otvoren je od dana objave do 15. veljače 2022. te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.

Pisane vijesti