Predstavljena studija o izradi prijedloga nove NUTS 2 klasifikacije

Slika /slike/Vijesti/NUTS 2_2019.png

Europski statistički ured (Eurostat) pozvao zemlje članice EU da do 1. veljače 2019. godine dostave prijedloge izmjena postojeće NUTS klasifikacije.

Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku, poznata pod akronimom NUTS, je statistička klasifikacija koja služi za prikupljanje, obradu, analizu i publiciranje statističkih prostornih podataka na razini Europske unije. NUTS klasifikacija predstavlja i važan alat koji se primjenjuje za potrebe provedbe pojedinih EU politika, a posebno Kohezijske politike koja koristi NUTS klasifikaciju kako bi, između ostaloga, utvrdila prihvatljivost pojedinih područja za dobivanje financijskih potpora iz fondova Kohezijske politike.

Redovne promjene NUTS regija su moguće u vremenskom razmaku ne kraćem od tri godine. Stoga je u kolovozu prošle godine Europski statistički ured (Eurostat) pozvao zemlje članice EU da do 1. veljače 2019. godine dostave prijedloge izmjena postojeće NUTS klasifikacije.

Temeljem navedenog poziva, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije naručilo je studiju kojoj je cilj utvrditi nove prijedloge definiranja NUTS regija u Republici Hrvatskoj te predložene izmjene NUTS klasifikacije uputiti u redovnu proceduru prema Eurostatu.

Trenutna podjela Hrvatske na dvije NUTS 2 statističke regije (Jadranska Hrvatska, koja obuhvaća sedam priobalnih županija te Kontinentalna Hrvatska, koja obuhvaća Grad Zagreb i trinaest preostalih županija). Glavni nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije jest veliki utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što ima za posljedicu slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sve područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Primjerice, Grad Zagreb (koji se nalazi na oko 105% prosjeka razvijenosti EU) je oko tri puta razvijeniji od nekih slavonskih županija (koje su na oko 33% prosjeka razvijenosti EU). Međutim, s obzirom da se nalaze u istoj regiji (Kontinentalna Hrvatska) svi imaju identične intenzitete regionalnih potpora.

U odnosu na vrijeme kada se donosila važeća NUTS klasifikacija došlo je do važnih promjena zbog kojih je moguće primijeniti nove pristupe u  formiranju NUTS 2 regija. Glavna je razlika u tome što je Grad Zagreb u međuvremenu prešao granicu od 800.000 stanovnika, što znači da sada postoji mogućnost da se grad Zagreb izdvoji kao zasebna NUTS 2 regija.

S tim u vezi, kroz studiju se želi na jedan sveobuhvatan način utvrditi koje su najbolje opcije za izmjenu postojećih NUTS 2 regija obzirom na zadana ograničenja u pravilima za formiranje regija te obzirom na sve nove okolnosti u odnosu na vrijeme kada se donosila postojeća podjela.

Prijedlog nove podjele na NUTS 2 razini omogućuje da veliki dio područja RH ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi dalje s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacije. Dodatna važna korist je što bi statistika koja se prikupljala na NUTS 2 razini bila puno upotrebljivija za potrebe regionalne analize i regionalne politike nego što je to sada slučaj.

Cijelu studiju možete pogledati ovdje
 

Stranica