Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje Med 2007-2013 i najava informativne radionice 21. veljače 2012. godine

Upravljačko tijelo programa transnacionalne suradnje MED i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavljuju  Ciljani poziv na dostavu projektnih prijedloga iz područja inovacija i zaštite okoliša. Ovaj će se poziv fokusirati na prioritetne osi 1 (Jačanje inovacijskih kapaciteta) i 2 (Zaštita  okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja). Sredstva su dostupna u programski prihvatljivom području za projekte jačanja inovacijskih kapaciteta, uključujući i promicanje inovativnih tehnologija, know-how-a (cilj 1.1.), promicanje strateške suradnje između čimbenika gospodarskog razvoja i tijela javne uprave (cilj 1.2.), zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja te posebno promicanje obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti (cilj 2.2.).

Poziv će biti otvoren od 10. veljače, a rok za predaju prijava je 12. travnja 2012. godine. Dokumentacija ciljanog poziva za podnošenje projektnih prijedloga, procedura dostave projektnih prijedloga, kao i druge obavijesti vezane uz ciljani poziv dostupne su na stranici programa.

Ukupna alokacija za sudjelovanje partnera iz IPA država članica Programa, uključujući Republiku Hrvatsku, u ovom Pozivu iznosi do 5 milijuna eura, uz mogućnost predfinanciranja do 10% ukupne vrijednosti projekta od strane Upravljačkog tijela Programa MED. Molimo zainteresirane predlagatelje projekata ukoliko žele dobiti dodatne informacije o modalitetima natječaja da se prijave na informativnu radionicu koja će se održati 21. veljače 2012.g., u prostorijama MRRFEU, Trg kralja Petra Krešimira IV/1, Zagreb, na engleskom jeziku.

Zainteresirani predlagatelji moraju prijaviti svoje sudjelovanje u radionici do 13. veljače 2012.g. na email adresu jurica.govorko@mrrfeu.hr. , a o satnici i dnevnom redu radionice svi prijavljeni sudionici bit će naknadno obaviješteni.

Pisane vijesti