Potpredsjednik Grčić i ministar Mrsić o operativnim programima 2014. – 2020.: Ukupno raspoloživa sredstva su 8,463 milijardi eura

Slika /arhiva/SLIKE/grcic_mrsic.jpg

Potpredsjednik Vlade i ministar  regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić i ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić danas su u Banskim dvorima predstavili nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike. Tim se nacrtima detaljno  opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Potpredsjednik Vlade i ministar  regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić i ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić danas su u Banskim dvorima predstavili nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike. Tim se nacrtima detaljno  opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupno raspoloživa sredstva u programu „Konkurentnost i kohezija“ su 6,881 milijarda eura, a upravljačko tijelo koje bi koordiniralo program je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. U programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ ukupan je iznos raspoloživih sredstava 1,582 milijardi eura, a koordinirat će ga Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Uz ta sredstva za kohezijsku politiku, Hrvatska ima još oko 2 milijarde eura za direktne izravne potpore poljoprivrednicima, za pomorstvo i ribarstvo 280 milijuna eura, za Dodatak za Inicijativu za zapošljavanje mladih 66 milijuna eura te 456 milijuna eura za Instrument za povezivanje Europe.

„To su ta dva ključna dokumenta, na njemu je radio ogroman broj ljudi i zaista obuhvaćaju sve segmente socioekonomskog života u Hrvatskoj“, rekao je potpredsjednik Grčić i dodao da je Hrvatska u stalnom kontaktu s predstavnicima Europske komisije.

„Razgovori s EU će biti teški, vodit će prema još većoj koncentraciji sredstava, prema ključnim i prepoznatim strateškim ciljevima Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine“, kazao je potpredsjednik o pregovorima s EU, za koje je rekao da im je cilj što bolje se koncentrirati na ona područja i sektore koji mogu u najkraćem roku polučiti najbolje rezultate za Hrvatsku.

„Sve ono što nam Europska komisija sugerira, ide u korist Hrvatske. Ali i Hrvatska ima svoje prioritete, kao što je, na primjer, pelješki most i kvalitetno cestovno povezivanje juga Hrvatske, što će mnogo značiti za razvojnu perspektivu cijelog tog područja. To je nešto što smo ugradili u dokument i za što ćemo se u pregovorima s Komisijom boriti do kraja“, zaključio je potpredsjednik Grčić.

Predstavljajući operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“, ministar Mrsić kazao je kako  Hrvatska ima kapital koji je nemjerljiv, a to je ljudski kapital na kojem se bazira razvoj države i društva te je na nama da ga što bolje razvijemo kroz sredstva koja će nam biti odobrena kroz Europski socijalni fond. Tako je kao prvi cilj Europskog socijalnog fonda i predstavljenog operativnog programa ministar naveo promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja, kao i podršku mobilnosti radne snage. Kao drugi ključan cilj istaknuo je promicanje socijalne uključenosti, borbu protiv siromaštva i svake diskriminacije.

Nadalje, „ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje nešto je u čemu smo zakasnili barem dvadesetak godina“, kazao je ministar i pojasnio da se nismo mijenjali prema trendovima koji su se mijenjali u Europskoj uniji.

„Jedan od problema koje sada imamo, velik broj nezaposlenih mladih između 15 i 24 godine, proizlazi iz našeg neučinkovitog, prvenstveno, strukovnog obrazovanja“ kazao je ministar i dodao da je namjera da se ono revidira i približi struci. Isto tako, visokoškolsko obrazovanje treba odgovarati potrebama tržišta rada i iako tržište neće biti jedini regulator, mora postati jedan od značajnih. Kao posljednji cilj ministar je naveo jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave. „Jasno je da moramo optimizirati državnu upravu i to je ono što na čemu svi radimo, a budućnost je država bez papira“, istaknuo je. U strukturi operativnog programa, od 1.582.210.2017 eura sredstava, prioritetne osi bit će raspodijeljene na visoku zapošljivost i mobilnost radne snage (33.68%), socijalno uključivanje (20,73%), obrazovanje i cjeloživotno učenje (28,44%), pametna administraciju (12,09%) i tehničku pomoć (5,06%). 
 

Pisane vijesti