Održane tri informativne radionice za Poziv „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“

  • Slika /slike/Vijesti/listopad 2019/DSC_0240.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom rujna  održane su tri informativne radionice u sklopu objavljenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ za prihvatljive prijavitelje.Ulaganja u infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, provode se kroz Prioritetnu os 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“, Investicijski prioritet 9a „Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici“ te Specifični cilj 9a3 „Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture“.

Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u ovom otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta je 616.200.000,00 kuna s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. listopada 2019. do 14. siječnja 2020. godine. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su organizacije civilnog društva, ustanove, srednji poduzetnici, veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, zadruge, znanstvenoistraživačke institucije, klasteri, mikro poduzetnici te mali poduzetnici.

Cilj Informativnih radionica bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedure za podnošenje projektnih prijedloga i postupak dodjele bespovratnih sredstava. Na informativnim su radionicama predstavnici MRRFEU-a ukratko predstavili Poziv, dok su na pitanja potencijalnih prijavitelja uz predstavnike MRRFEU-a, odgovarali i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te stručnjakinje za državne potpore. Na informativnim radionicama ukupno je sudjelovalo 365 zainteresiranih potencijalnih prijavitelja iz svih dijelova Hrvatske.


Prezentacija i Zapisnik s informativnih radionica s upitima sudionika i pripadajućim odgovorima bit će objavljeni na mrežnoj stranici https://strukturnifondovi.hr i u sustavu efondovi.mrrfeu.hr.
 

Pisane vijesti | EU fondovi