Održana informativna radionica Programa transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027.

  • Slika /slike/Vijesti/2022/Studeni/Slavonski Brod/313433748_566045355329631_6742924464469185860_n.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom županijom te regionalnim koordinatorima CTR - Centar za razvoj Brodsko-posavske županije i Regionalnim koordinatorom razvoja Požeško-slavonske županije, u dvorani Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore u Slavonskom Brodu održali su info dan u okviru Programa dunavske regije 2021. – 2027. Radionica je održana u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1.poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Ispred Brodsko-posavske županije okupljne sudionike je pozdravio župan Danijel Marušić i ravnatelj Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, Damir Mirković. Svim sudionicima današnje radionice u uvodnome dijelu obratila se i ministrica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak.

Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji su sudionike detaljnije upoznali s Programom transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga, te ostalim mogućnosti financiranja kroz programe europske teritorijalne suradnje u programskom razdoblju 2021. – 2027. Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

Naglašeno je da će u novom programskom razdoblju Program financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti.

Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

U tom smislu za prijavitelje su otvorena 4 tematska prioriteta (Pametnija dunavska regija, Zelenija dunavska regija, Uključivija dunavska regija i Bolje upravljana dunavska regija) dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

Poziv je organiziran u dva koraka, gdje se u prvom koraku od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost, a potom se, u drugom koraku, (Full application form) najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Prihvatljivi projektni partneri su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije (profitne i neprofitne) i međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno tri financijska partnera iz minimalnotri zemlje programskog područja.

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH. Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

"Kao što vidite 2021. – 2027., je evo već započela, prvi pozivi su ovdje pred vratima, prvi projekti mogu se kreirati, a posebno mi je zadovoljstvo što počinjemo sa Europskom teritorijalnom suradnjom.
 
U 2014. – 2020., imali smo prilike vidjeti kakve to projekte možemo prijavljivati u prekograničnim suradnjama, bilateralnim programima, isto tako i u ovim transnacionalnim.
 
Iz područja Vaše županije, dva projekta su koji se provode upravo iz Programa transnacionalne suradnje Dunavske regije u okviru Makroregionalne strategije Europske unije za dunavsko područje.
 
Cijelo područje Republike Hrvatske prihvatljivo je područje za ovaj poziv, dakle partnere možete imati i iz Hrvatske, ali minimalno još dvije druge države članice. 14 država je uključeno u ovaj poziv, 9 od toga su članice Europske unije, 5 zemalja se nalaze u fazi pristupanja Europskoj uniji ili su države europskog susjedstva, tu su Moldavija i Ukrajina, u ovim izazovnim vremenima vjerujem da neke prilike i neka partnerstva ćete moći kreirati i naravno s njima.
 
268 milijuna eura vrijedan je ovaj novi paket, nova alokacija sredstava za cijeli program, do kraja 2027. godine, odnosno do kraja 2029. godine kada je rok korištenja svih ovih sredstava iz nove omotnice.
 
Hrvatska se pokazala kao dobar partner u svim programima, imamo vrlo kvalitetna i vrijedna iskustva, vrlo velik broj projektnih partnera u transnacionalnim programima, a ono što je važno uz ova dodatna sredstva koja imamo, Partnerski sporazum za Republiku Hrvatsku za Kohezijsku politiku za one programe za koje smo mi nacionalno navikli, odobren je krajem kolovoza, potpisani 29. rujna ove godine, povjerenica za koheziju i reforme je bila tom prigodom u Republici Hrvatskoj, 9 milijardi novih eura, 9 milijardi novih prilika, u dva programa, Konkurentnost i kohezija i Integrirani teritorijalni program", rekla je ministrica Tramišak tijekom današnjeg posjeta Slavonskom Brodu.

Pisane vijesti

Dokumenti