Odobreno financiranje 11 novih kapitalnih projekata u Vukovaru

 • Slika /slike/Vijesti/2023/Novo/2vuko.jpg
 • Slika
 • Slika

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara doneseno je nekoliko bitnih odluka za potpore poduzetnicima i provedbu projekata.

Između ostalog, odobreni su projekti Grada Vukovara koji će se financirati iz državnog proračuna kroz Fond u iznosu od 2,65 milijuna eura (20 milijuna kuna).
Najznačajnije odobreno financiranje odnosi se na projekt unutarnjeg opremanja Radničkog doma u Borovu naselju u iznosu od 1,16 milijuna eura (8,7 milijuna kuna).
U tom kontekstu treba istaknuti kako je u dosadašnju rekonstrukciju ove zgrade i prenamjenu prostora za Veleučilište Vukovar, Fond uložio 2,3 milijuna eura (17,3 milijuna kuna).
 
Na sjednici je donesena i odluka o raspisivanju javnog poziva za financiranje projekata kapitalnih ulaganja u Vukovaru, koji će omogućiti financiranje razvojnih projekata javnih institucija u Gradu Vukovaru. Projekti mogu ostvariti do 100 % bespovratnih sredstava u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 eura (11,3 milijuna kuna) u 36 mjeseci (500.000 eura na godišnjoj razini).
 
Također, Fond nastavlja s podrškom poslodavcima na području Grada Vukovara kroz isplatu povrata doprinosa koji su za 2023. godinu predviđeni u iznosu većem od 4,5 milijuna eura (34 milijuna kuna).
 
Predsjednik Upravnog odbora Fonda, ministar Šime Erlić, istaknuo je neupitnu podršku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i cijele Vlade RH Gradu Vukovaru kao i strateškim projektima, što se najbolje vidi kroz konkretne brojke.
Proračun Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara 2016. godine iznosio je 5,3 milijuna eura (40 milijuna kuna), dok je za 2022. realiziran u iznosu od 9,62 milijuna eura (72,5 milijuna kuna), a za 2023. planiran u iznosu od 9,82 milijuna eura (74 milijuna kuna).
 
Ministar Erlić posebno zadovoljstvo izrazio je podacima o rastu broja zaposlenih kojih je 2016. bilo 9307, a u 2023. godini 10365 prema podacima HZMO-a, što je povećanje od 11,3 %.
Također, osjetan je rast broja poduzetnika kojih je 2016. bilo 454, dok je u 2021. godini evidentirano njih 616 prema podacima FINA-e, što je povećanje od čak 35,6 %.
Sve navedeno jasno ukazuje na pozitivne učinke ulaganja i programa podrške koji se realiziraju u Vukovaru.
 
Odobreni projekti za grad Vukovar na 56. sjednici:
 1. Unutarnje opremanje Radničkog doma u Borovu naselju – 1.116.885,27 eura
 2. Nabava projektne dokumentacije za uređenje i interpretaciju muzejskog postava u kompleksu dvorca Eltz u Vukovar - 79.633,69 eura
 3. Izgradnja bunara na nogometnom stadionu HNK Mitnica – 17.990 eura
 4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Kulturno-glazbenog centra – 43.455,44 eura
 5. Opremanje kuhinja i blagovaonica osnovnih škola Grada Vukovara – 265.445,62 eura 
 6. Arheološki park Vučedol - izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa, prometnice i parkirališta - 296.563,06 eura
 7. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane za tenis – 33.180,70 eura
 8. Projekt „Adica“ – 504.346,67 eura
 9. Izgradnja Osječke ulice – 132.722,80 eura
 10. Izrada idejnog rješenja s geotehničkim istražnim radovima, pratećim elaboratom i geodetskom snimkom izgradnje budućeg tunela i pristupne ceste u Vukovaru - 25.988,86 eura
 11. Spomen obilježje prvom srušenom zrakoplovu tijekom Domovinskog rata na k.č.br. 392/3 k.o. Vukovar – 138.244,07 eura
UKUPNO: 2.654.456,17 eura
 
Najznačajniji dosad realizirani projekti financirani kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara:
 1. Plivalište Vukovar - 70 milijuna kuna
 2. CBR – Izgradnja objekta za fizikalnu rehabilitaciju - Opća bolnica Vukovar – 16,3 milijuna kuna
 3. Vodotoranj – 20,5 milijuna kuna
 4. Izgradnja Gradske tržnice – 9,3 milijuna kuna
 5. Franjevački muzej – 7,3 milijuna kuna
 6. Trg Dražena Petrovića – 8,7 milijuna kuna
 7. Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar –17,3 milijuna kuna
 8. Obnova nogometnog stadiona – 2,7 milijuna kuna.
 

Pisane vijesti