Odobren projekt „Transformativno inovacijsko upravljanje za održivi razvoj Mediterana – GoMED!“ u okviru Interreg Euro-MED Programa 2021.-2027.

Slika /slike/Interreg Euro MED za naslovnicu_27_6_2022.jpg

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro-MED 2021.-2027. je na sastanku održanom 27. rujna 2022. službeno odobrio projekt „Transformativno inovacijsko upravljanje za održivi razvoj Mediterana – GoMED!“, u kojemu kao projektni partner sudjeluje i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Službeno odobrenje projekta stiglo je nakon što je projekt pozitivno  ocijenjen od strane Upravljačkog tijela/Zajedničkog tajništva Programa.

U okviru novoga Interreg Euro-MED Programa 2021.-2027. u veljači je raspisan prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Euro-MED 01, Prioritet 3: Dobro upravljanje na Mediteranu, a projekt GoMED! koji je prijavljen u okviru navedenoga poziva, spada u projekte institucionalnog dijaloga Misije 1 "Jačanje inovativnog održivog gospodarstva".
 
Vodeći partner prijavljenog projekta je Regija Emilia-Romagna, uz MRRFEU kao partnera. Projekt ima ukupno 9 institucionalnih partnera (središnjih tijela državne uprave, tijela regionalne samouprave te međunarodnih institucija) iz ukupno 6 zemalja s područja Mediterana.
 
Predviđeno trajanje projekta je 7 godina. Ukupni proračun iznosi 4.000.000,00 EUR, od čega EU financiranje iznosi 80%, odnosno 3.200.000,00 EUR. Ukupni proračun MRRFEU-a u projektu iznosi 287.350,00 EUR (od čega je 20% nacionalno sufinanciranje u iznosu od 57.470,00 EUR).
 
Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju i održivijem gospodarstvu na području Mediterana jačanjem ishoda inovacijskih projekata, povećanjem institucionalnih kapaciteta za transformativne inovacijske politike i transnacionalne suradnje te usklađivanjem napora dionika za rješavanje izazova koji se tiču održivosti Mediterana na sustavan način te potičući višerazinsko dobro upravljanje.
 
Zajedno s projektom Tematske zajednice u okviru iste Misije 1 „Jačanje inovativnog održivog gospodarstva“, ovaj projekt bi trebao doprinijeti boljoj provedbi Interreg Euro-MED Strategije za povećanje rezultata.
 
 

Pisane vijesti