Objavljeni rezultati trećeg poziva za dodjelu sredstava iz Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe

Slika /slike/Vijesti/interreg_europe.png

Odbor za praćenje Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe, kojeg čine predstavnici trideset država, odobrio je ugovaranje 54 projekta u iznosu od 73 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

U sklopu trećega poziva na dostavu projektnih prijedloga zaprimale su se projektne prijave za sva četiri programska prioriteta iz područja inovacija, konkurentnosti, smanjenja emisija i okoliša. Za ugovaranje je predloženo i 7 projekata u kojima sudjeluje 9 projektnih partnera iz Republike Hrvatske, s budžetom u vrijednosti od oko 1,3 milijuna eura.
 
Odabrani projekti uskoro će biti ugovoreni te će njihova provedba doprinijeti rješavanju zajedničkih regionalnih izazova u područjima istraživanja i inovacija, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticanje razvoja gospodarstva s niskom razinom emisije CO2 i održivo gospodarenje okolišem. Popis odabranih projekata možete pronaći na poveznici:  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/.

Do sada je u kroz tri poziva odobreno 184 projekata u ukupnom iznosu od 268 milijuna eura, te se u svibnju 2018. godine očekuje objava četvrtog poziva za koji će na raspolaganju biti preostala programska alokacija u iznosu od oko 70 milijuna eura.

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe ima ukupan budžet od 359 milijuna eura i osmišljen je da kroz financiranje projekata potiče procese učenja i razmjene iskustava među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi regionalnih politika te programa regionalnoga razvoja s ciljem poboljšanja njihove učinkovitosti.

Pisane vijesti