Objavljen Poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma

Slika /slike/Vijesti/Itu_mehanizmi_240316.png

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), definiranog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.(OPKK) te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula.

U sklopu ovog poziva ne dodjeljuju se bespovratna sredstva. Prijavitelj koji zadovolji minimalan bodovni prag dobit će status ITU područja i postati prihvatljiv za korištenje dijela financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP, namijenjenih za provedbu ITU mehanizma.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućuje pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti i provedbe složenih strategija razvoja urbanih područja.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269 EUR (253.351.269 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000 EUR iz Kohezijskog fonda i 42.000.000 EUR iz Europskog socijalnog fonda).

Rok za podnošenje prijava je 15. srpnja 2016. godine, a iste će se obrađivati po redoslijedu zaprimanja.

Informacije o Pozivu dostupne su na:http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1204Pisane vijesti