Objavljen poziv za financiranje projekata prema Programu ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima

U cilju sprečavanja nastajanja daljnjih šteta na pokretnim i nepokretnim dobrima sakralne i javne namjene u vlasništvu vjerskih zajednica koja služe za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici kao i omogućavanja nastavka nesmetanog i sigurnog održavanja vjerskih i drugih aktivnosti koje provode vjerske zajednice na potresom pogođenim područjima te očuvanju vrijednosti kulturne baštine, provodi se Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima (u nastavku teksta: Program).

Program se provodi na području Republike Hrvatske na kojem su nastale štete uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Korisnici Programa su vjerske zajednice koje djeluju na potresom pogođenim područjima i čija je infrastruktura stradala u potresu.

Putem Programa financirat će se radovi i usluge vezani uz sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama i to:
 
  • Istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za provedbu mjera sanacije šteta;
  • Hitni pripremni radovi, radovi osiguranja i stabilizacije, sanacije i obnove građevina;
  • Sanacija šteta na pokretnom dobru;
  • Radovi na uređenju, prilagodbi i osposobljavanju privremenih (alternativnih) prostora radi nastavka nesmetanog odvijanja i održavanja aktivnosti do obnove i sanacije građevina oštećenih potresom


Pisane vijesti