Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za žrtve mina i članove njihovih obitelji u okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“

Slika /slike/Vijesti/sviss hr.jpg

U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, financiranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjen evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

Sredstva se dodjeljuju u dvije grupe:
- Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,
- Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

Potencijalni prijavitelji su žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji mogu dokazati svoj status žrtve mina ili člana uže obitelji žrtve nastradale po završetku ratnih operacija u Republici Hrvatskoj, ili da su evidentirani u Bazi žrtava mina RH koju vodi MUP RH. Prihvatljivi prijavitelji moraju imati prebivalište/sjedište fizičke osobe ili pravnog subjekta na području Republike Hrvatske.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.
Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

- jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

- usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15% ukupne vrijednosti tražene potpore.

Natječaj je otvoren do 14. studenog 2022. godine do 12 sati.

Upute za prijavitelje i obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (https://mup.gov.hr/pristup-informacijama-16/javna-nabava-i-pozivi/javni-pozivi/234) ili ovdje .

Pisane vijesti