Objavljen Kohezijski paket za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Slika /slike/Vijesti/2020/Zastava RH.jpg

Nakon gotovo tri godine pregovora, 23. lipnja 2021. postignut je politički dogovor za čitav zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u visini od 373 milijarde eura.

Paket je objavljen u Službenom listu Europske unije 30. lipnja, a na snagu stupa 1. srpnja s retroaktivnim djelovanjem od 1. siječnja 2021.

Paket sadrži sljedeće uredbe:

1.           Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2.           Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
3.           Uredba o Europskom socijalnom fondu plus
4.           Uredba o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
5.           Uredba o Fondu za pravednu tranziciju

Nova Uredba o zajedničkim odredbama osigurava zajednički pravni okvir za osam fondova s ​​podijeljenim upravljanjem: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus, Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Fond za pravednu tranziciju i financijska pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu utvrđuje posebne odredbe za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj bit će usmjerena na smanjivanje razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima će se posebna pozornost usmjeravati na regije koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije. Kohezijskom fondom će podržati projekte u području okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture.

Europski socijalni fond plus bit će ključni financijski instrument za provedbu Europskog stupa socijalnih prava, odnosno ulaganje u jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te socijalnu zaštitu i uključenost. Kroz sredstva ESF+ ulagat će se u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti te tako poduprijeti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

Fond za pravednu tranziciju novi je fond Kohezijske politike i ključni element europskog zelenog sporazuma. Cilj mu je osigurati namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu Kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

Šesta generacija Interrega i dalje oblikuje teritorijalnu suradnju u cijeloj Europi u okviru svojih različitih potprograma (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni). Ona pokriva suradnju na vanjskim granicama Unije uz potporu vanjskih instrumenata (kao što su Instrument pretpristupne pomoći – IPA i Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – NDICI) i uspostavlja novi potprogram namijenjen jačanju regionalne suradnje najudaljenijih regija.

Hrvatske i engleske verzije predmetnih Uredbi nalaze se na stranicama Službenog lista EU-a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

Pisane vijesti