Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fondom rizičnog kapitala

Slika /slike/Vijesti/Start up.jpg

Europski investicijski fond, iz sastava grupe Europske investicijske banke, objavio je na svojoj stranici www.eif.org Javni poziv za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala.

Javi poziv objavljen je u okviru suradnje između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Europskog investicijskog fonda na temelju Sporazuma o financiranju. Sporazumom o financiranju Ministarstvo je delegiralo Europskom investicijskom fondu provedbu financijskog instrumenta ESIF Fond rizičnog kapitala te poslove odabira i nadzora rada upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala. Odabrani Upravitelj fonda prikupljat će privatni kapital koji će se, paralelno uz EU sredstva, ulagati u krajnje primatelje financijskog instrumenta, odnosno poduzetnike početnike, očekivano početkom 2019. godine.

„U zadnjih godinu dana, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU pokrenulo je provedbu osam ESIF financijskih instrumenata, od kojih je sedam namijenjenih poduzetnicima polučilo veliki uspjeh u plasiranju izrazito povoljnih kredita i jamstava. Ukupno je podržano 1.050 poduzetnika sa 750 milijuna kuna.“ istaknula je ministrica Gabrijela Žalac te dodala da je vrlo zadovoljna apsorpcijom EU sredstava od strane naših poduzetnika kojima je na raspolaganju 6,5 milijardi kuna za investicije u malo gospodarstvo što će otvoriti barem 4.800 novih radnih mjesta.

EU sredstva za ovaj financijski instrument iznose 35 milijuna EUR i financirat će se iz Europskih i strukturnih investicijskih fondova iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“  

Rizični kapital prikuplja se prvenstveno za investicije usmjerene u tehnološke sektore s visokim potencijalom rasta, poglavito u one sektore koji su identificirani u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Ciljna skupina poduzeća u koje će ESIF Fond rizičnog kapitala ulagati uključuje inovativna poduzeća u početnoj fazi razvoja (start-up) te poduzeća u naprednijoj fazi razvoja koja još nisu provela javnu ponudu dionica.

ESIF Fond rizičnog kapitala je dizajniran da sadrži i Akcelerator komponentu koja će omogućiti poduzetnicima potrebnu edukaciju vezanu za specifična pravila koje vrijede u start-up svijetu. Akceleratori pomažu u pronalaženju investitora nakon završenog semestra koji obično traje 3-6 mjeseci, a u tom razdoblju će oni koji uspješno završe akceleratorski program sa izrađenom beta verzijom prototipa moći dobiti investiciju u vidu vlasničkog kapitala od inicijalnih 50.000 EUR do 200.000 EUR čime će se generirati zaliha projekata spremnih za komercijalizaciju inovacija i veća ulaganja iz ESIF Fonda rizičnog kapitala u očekivanom iznosu od 500.000 do 2 milijuna EUR, a iznimno i do čak 5 milijuna EUR.

Javni poziv će biti otvoren do 13. kolovoza 2018. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: http://www.eif.org/what_we_do/resources/CVCiFoF/index.

Pisane vijesti