Ministrica Tramišak potpisala Suglasnost na sadržaj Programa međuregionalne suradnje INTERACT IV 2021. – 2027.

Nakon dvije godine detaljnih konzultacija s partnerima i raznim dionicima iz država sudionica Programa (27 država članica EU-a, Norveška i Švicarska), Ministrica Tramišak je u ime Republike Hrvatske potpisala Suglasnost na sadržaj Interreg Programa INTERACT IV 2021. – 2027.
Slijedeći korak je odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će programskim tijelima biti dostupno 45 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj u svrhu unaprjeđivanja institucionalnih kapaciteta tijela javne vlasti i dionika za upravljanje i provedbu projekata te inicijativa europske teritorijalne suradnje putem pružanja podrške prekograničnoj, transnacionalnoj, pomorskoj, međuregionalnoj suradnji te makro regionalnim strategijama.
 
Novi Program predstavlja nastavak međuregionalne suradnje u Europi u svrhu jačanja učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na istu.
 
Program je izborom ograničen na jedan specifičan cilj Interreg-a „Bolje upravljanje Interreg-om“, a u svrhu povećanja utjecaj na Kohezijsku politiku u cijeloj Europskoj uniji, odnosno na generiranje što snažnijeg učinak međuregionalne suradnje. Prvenstveno radi jačanja učinkovitosti Kohezijske politike u okviru ulaganja za radna mjesta i rast, a sve kako bi se pridonijelo zadanim rezultatima europske teritorijalne suradnje unutar okvira definiranog posebnim ciljevima kohezijske politike EU-a za programsko razdoblje 2021.-2027.
 
U ovom programskom razdoblju se očekuje da Program pruži značajne alate i instrumente za rješavanje zajedničkih izazova, ali i potreba programa europske teritorijalne suradnje i to putem jačanja kapaciteta kroz razmjenu dobrih praksi te testiranjem novih, inovativnih pristupa.
 
Sve relevantne informacije vezane za novi Program mogu se pronaći na programskim stranicama.
 

Pisane vijesti