Ministrica Tramišak potpisala Suglasnost na sadržaj Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2021. - 2027. (Interreg IPA ADRION)

Slika /slike/Interreg-Logo-IPA-ADRION-za naslovnicu_292022.jpg

Nakon više od dvije godine detaljnih konzultacija s partnerima i dionicima iz država sudionica Programa (uz Hrvatsku, to su: Grčka, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i San Marino), Ministrica Tramišak je u ime Republike Hrvatske potpisala Suglasnost na sadržaj Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2021. - 2027. (Interreg IPA ADRION).

Slijedi odobrenje Programa od strane Europske komisije nakon kojeg će projektnim partnerima postati dostupno oko 137 milijuna eura EU sredstava za financiranje transnacionalnih projekata.

Novi Program predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multimodalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, biti će dostupni u trenutku objave poziva.

U međuvremenu, sve informacije vezane uz novi program možete pronaći na programskim stranicama.

Pisane vijesti