Potpisan Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ s gradonačelnikom Karlovca

  • Slika /slike/Vijesti/2020/studeni/Karlovac/0.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić potpisali su Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo“.

Potpisani Sporazum od iznimnog je značaja za veliko urbano područje Karlovac jer je njime utvrđena ukupna indikativna alokacija u vrijednosti od 156 milijuna kuna koji su u potpunosti financirani europskim sredstvima.
 
Sporazumom su predviđeni pozivi za dostavu projektnih prijedloga za urbano područje Karlovac koji obuhvaćaju projekte: „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ i „Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu“.
 
U vidu tekuće 2014. – 2020. financijske perspektive, veliko urbano područje Karlovac je zadnji ITU grad s kojim se potpisuje Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja. Programiranje je trajalo dvije godine te će  Sporazum važiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. U skladu s tim, Grad Karlovac kao grad središte urbanog područja Karlovac morao je u okviru gradske uprave ustrojiti ITU posredničko tijelo (ITU PT) koje provodi aktivnosti mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na urbanom području Karlovac.
 
Vrijednost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo“ je 3,5 milijuna kuna od čega će se u 85% financirano iz EFRR. Projektom Tehnička pomoć za ITU PT - Grad Karlovac će se osigurati učinkovita provedba integriranih teritorijalnih ulaganja na Većem urbanom području Karlovac, pružanjem financijske podrške za obavljanje zadaća i aktivnosti koje se delegiraju posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2023. godine.
 

Pisane vijesti