Ministrica Tramišak: Na sjednici Vlade prihvaćen je prijedlog karte regionalnih potpora kojom najavljujemo primjenu novih stopa financiranja koje su izuzetno veće od postojećih

Slika /slike/Vijesti/2021/Nova karta regionalnih potpora.png

Vlada RH donijela je u petak na 63. sjednici Vlade zaključak kojim se prihvaća prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije i uputila ga Europskoj komisiji na odobravanje.

Dana 19. travnja 2021. objavljene su nove Smjernice za regionalne državne potpore te je slijedom toga izrađen Prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine koji se upućuje na odobravanje Europskoj komisiji.
 
Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.
 
Ranije izvršena podjela RH na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. Primjerice regija Kontinentalna Hrvatska sastojala se od 14 županija koje su međusobno vrlo različite, posebice u smislu njihovih socioekonomskih prilika i budućeg razvoja, te su županije ostvarivale nižu stopu regionalnih potpora u odnosu na stvarni BDP po stanovniku.
 
Ovom novom kartom to je ispravljeno jer ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove.
 
U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.
 
U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:
  • U Panonskoj Hrvatskoj 50% jer doseže 41,58 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 25% više nego sada);
  • U Sjevernoj Hrvatskoj 50% jer doseže 48,43 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što + 25% nego sada);
  • U Jadranskoj Hrvatskoj 40% jer doseže 60,33 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 15% nego sada);
  • U Gradu Zagrebu 35% jer doseže 109,24 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27 (što je + 10% nego sada).
 
Maksimalni intenzitet regionalne potpore uvećava se 10% za srednja i 20% za mala poduzeća.
 
Dodatno, za regije koje se kvalificiraju kao rijetko naseljena područja predviđa se povoljniji tretman u kontekstu dodjele operativnih potpora, te će se u Republici Hrvatskoj isto primijeniti za Ličko – senjsku županiju.
 
Usvajanjem ove karte ispuniti ćemo tri osnovna cilja:
  1. omogućiti najpovoljniji intenzitet potpora za što veći broj stanovnika Republike Hrvatske prilikom dodjele regionalnih potpora
  2. osigurati najbolje moguće uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za što je moguće veće područje Republike Hrvatske
  3. formirati što homogenije regije u pogledu stupnja razvijenosti i drugih važnih obilježja. 
 
"Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim najavljujemo primjenu novih stopa financiranja koje su izuzetno veće od postojećih te se time stvara stabilna ulagačka klima i omogućava se planiranje investicija na vrijeme", zaključila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.
 

Pisane vijesti