Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uputilo Europskoj komisiji dvije izjave o izdacima u iznosu 750,5 milijuna kuna

Slika /slike/Vijesti/2021/Travanj/Foto, izjave.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uputilo je dvije izjave o izdacima Europskoj komisiji za ovjeravanje 750,5 milijuna kuna (98,89 milijuna eura).

Izjave o izdacima se odnose na izdatke iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a uključuju izdatke iz financijskih instrumenata koji se provode u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost.

Spomenutim izjavama je  ovjereno 98,89 milijuna eura (750,5 milijuna kuna) od planiranih 701,5 milijuna eura za 2021.godinu. N+3 cilj za 2021. godinu kumulativno iznosi 3,2 milijarde eura, a uključujući ove izjave u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija do sada je kumulativno ovjereno 2,59 milijardi eura, čime je ostvareno 81,15% N+3 cilja.

S obzirom na to da je za ostvarenje N+3 cilja do kraja godine potrebno ovjeriti još oko 600 milijuna eura, prema planu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje trenutno radi na pripremi novih Izjava o izdacima, ciljana vrijednost će biti ostvarena i prije kraja godine.

Ministarstvo u suradnji s posredničkim tijelima nastavlja raditi na verificiranju i ovjeravanju troškova koje su prijavili krajnji korisnici kako bi se povećala iskorištenost sredstava na razini svih Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Pisane vijesti