Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020

Slika /slike/Vijesti/logo.png

Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. održat će se 07. i 08. studenoga 2016. u Veneciji. 

Detaljne informacije o konferenciji kao i registracija za sudjelovanje dostupni su na poveznici http://www.italy-croatia.eu/. Registracija je otvorena do 31. listopada 2016.

Pisane vijesti