Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Slika /slike/Vijesti/2023/Travanj/CRO - BIH.jpg

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Program doprinosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njegovom gospodarskom i općem razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Taskođer, doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
 
Program je namijenjen:
 
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
 
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
 
  • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
 
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 5. travnja 2023. do 5. svibnja 2023. (do 16:00 sati) te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.
 

DokumentiPisane vijesti