Informacije o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/Pristup informacijama Općenito/shutterstock_180248351.jpg

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova namijenjen je područjima jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Osmišljen je kao potpora u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova te pridonosi ostvarenju strateških ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenih u „Strategiji razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine“.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu i svi potrebni obrasci za potencijalne podnositelje nalaze se na mrežnoj stranici županijskog Regionalnog koordinatora.
 
Mrežne stranice Regionalnih koordinatora
 

Pisane vijesti