Europska komisija odobrila je Program transnacionalne suradnje dunavske regije i Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA ADRION) za programsko razdoblje 2021. - 2027.

Slika /slike/Danube_interreg_1_12_2023.png

Europska komisija odobrila je Program transnacionalne suradnje dunavske regije vrijedan oko 213 milijuna eura i Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA ADRION) vrijedan oko 137 milijuna eura EU sredstava za financiranje transnacionalnih projekata za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije predstavlja nastavak suradnje u regiji a kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja inovacijskih kapaciteta, pametne specijalizacije, promicanja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, održivog upravljana vodama, poboljšanje pristupa socijalnim uslugama i obrazovanju te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj. Također, u ovoj perspektivi program će nastaviti podržavati provedbu Strategije EU za dunavsku regiju.
 
Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA ADRION) predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multimodalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.
 
Detaljne informacije o odobrenim Programima možete pronaći na stranicama Jadransko-jonskog programa i Programa dunavske regije.

Pisane vijesti