Europska komisija odobrila izmjene u Operativnom programu konkuretnost i kohezija

Slika /slike/Vijesti/2020/Zastava RH.jpg

Europska komisija je 18. prosinca odobrila izmjenu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”, čime je u okviru kohezijske politike 361 milijun eura preusmjeren  iz Kohezijskog fonda u Europski fond za regionalni razvoj kako bi se pomoglo u ublažavanju posljedica krize uzrokovane koronavirusom.

Na temelju iznimne fleksibilnosti u okviru Investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus (CRII) i Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus (CRII+) 361 milijun eura preusmjeren je iz Prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa i Prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost u Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, odnosno u specifični cilj 3a1 Bolji pristup izvorima financiranja za male i srednje poduzetnike u okviru kojeg se korisnike podupire putem financijskih instrumenata.

S ciljem osiguravanja likvidnosti teško pogođenih MSP-ova, u travnju ove godine uspostavljen je novi financijski instrument „COVID-19 zajmovi na koji će se usmjeriti veći dio preraspodijeljenih sredstava.

Izmjenom je također predviđeno da se mjere energetske učinkovitosti u okviru Specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama zbog stagnacije (investicijskih) kreditnih aktivnosti uzrokovanih krizom nastave podupirati bespovratnim sredstvima (u iznosu od 35 MEUR). Sredstva za istovjetni financijski instrument će se osigurati iz budućih alokacija koje će biti dostupne Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2021. – 2027.

Temeljem izmjena OPKK ponovno su otvorene online prijave za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva za krizom ugrozene poduzetnike u ukupnom iznosu od 1,33 milijarde kuna. Svi zainteresirani mogu vidjeti trenutno stanje preostalih raspolozivih sredstava u stvarnom vremenu na web stranicama HAMAG-BICRO.
 
https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-ponovno-na-raspolaganju-covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva/
 

Pisane vijesti