EU sredstva za unapređenje zdravstva i turizma u RH

Slika /slike/Vijesti/Zalac_13.06.2019.jpg

Novi EU projekti vrijedni više od 204 milijuna kuna i nova područja za proširenje ITU mehanizma

Pet novih ugovora financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupne vrijednosti veće od 204 milijuna kuna, potpisali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric s korisnicima projekata. Nakon potpisivanja Ugovora ministrica Žalac je predstavnicima gradova Bjelovara, Siska i Varaždina uručila Odluke kojima se svaki od navedenih gradova s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. - 2027.

Potpisom ovih Ugovora u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Grad Slavonski Brod i Općinu Špišić Bukovica uloženo je ukupno gotovo 166 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava.

„Projekti su to od izuzetne važnosti za svoju lokalnu sredinu, ali i mnogo šire područje te su usmjereni na zajednički cilj, unapređenje kvalitete života građana Hrvatske. Veliko mi je zadovoljstvo da danas nastavljamo širiti i ITU mehanizam. Uz postojećih sedam gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula) priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju dobit će još sedam gradova – Karlovac, Dubrovnik, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar. S današnjim danom donesene su i uručene sve Odluke o proširenju za navedene gradove“, istaknula je ministrica Žalac.

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te njihovo ulaganje u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukama gradovi Bjelovar, Sisak i Varaždin imati će mogućnost biti proglašeni područjima na kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja i koristiti sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je tijekom 2018. i 2019. godine objavilo 27 poziva ukupne vrijednosti preko 810 milijuna kuna za financiranje projekata u gradovima sudionicima ITU mehanizma, dok se objava preostalih 30-ak Poziva očekuje do kraja ove i početkom iduće godine.

Više informacija o održivom urbanom razvoju i ITU mehanizmu potražite ovdje.


Potpisani su ugovori za sljedeće projekte:
 

NAZIV PROJEKTA: eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima

KORISNIK: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

PARTNERI: Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED i Ministarstvo zdravstva

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 16.816.500,00 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 14.277.500,00 HRK

TRAJANJE: 20. svibnja 2019. do 20. svibnja 2022. godine (36 mjeseci)

KRATKI OPIS PROJEKTA: Kroz projekt će biti provedena nadogradnja postojeće e-usluge u sustavu e-Građani koja će omogućiti provjeru podataka o statusu lijeka na osnovnoj i dopunskoj listi HZZO-a za lijekove koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih 6 mjeseci, provjeru Upute za lijekove u primjeni u elektroničkom obliku te jednostavnu prijavu sumnje na nuspojavu lijeka.

 

NAZIV PROJEKTA: Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za djecu

KORISNIK: Klinika za dječje bolesti Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 54.999.328,80 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 54.979.503,60 HRK

TRAJANJE: 1. ožujka 2018. godine do 1. veljače 2020. Godine (23 mjeseca)

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom je kao glavna aktivnost predviđena nabava medicinske i opće nemedicinske opreme s ciljem poboljšanja isplativosti poslovanja i poboljšanja pristupa i kvalitete bolničke skrbi za djecu kao posebno ranjivu skupinu društva. Ovim će se ulaganjem poboljšati ishodi liječenja djece, smanjit će se broj dana hospitalizacije, a samim time i broj dana bolovanja roditelja po osnovi njege djeteta.

 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

KORISNIK: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 107.094.765,49 HRK

UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 101.413.538,99 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 83.000.000,00 HRK

TRAJANJE: 18. rujna 2017. godine do 18. prosinca 2021. godine ( 51 mjesec)

KRATKI OPIS PROJEKTA: Provedbom projekta povećava se dostupnost i kvaliteta pružanja sveobuhvatne pomoći za pacijente s oštećenjima i bolestima kralježnične moždine, a kroz uspostavu modernog nacionalnog rehabilitacijskog centra (NRC) za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Projekt uključuje izgradnju novih prostora centra opremanje novih prostora novom terapijskom i dijagnostičkom opremom i namještajem te povećanje smještajnih kapaciteta.

 

NAZIV PROJEKTA: Kuća čaja – Oaza mira

KORISNIK: Općina Špišić Bukovica

PARTNERI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica županije Virovitičko-podravske

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.410.745,66 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 7.997.026,88 HRK

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: od 28. prosinca 2018. godine do 28. lipnja 2022. godine

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektni prijedlog usmjeren je na ostvarenje razvoja turističke infrastrukture i privlačnosti turističkog sadržaja kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti. Projektom se planira provesti niz aktivnosti od kojih je glavna aktivnost izgradnja i uspostava turističko-edukacijskog centra „Kuća Čaja – Oaza mira“ i šest pratećih građevina - kušaonica čaja.

 

NAZIV PROJEKTA: Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod (ITU mehanizam)

KORISNIK: Grad Slavonski Brod

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.844.399,99 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 13.437.811,03 HRK

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: od 08. ožujka 2018. – do 08.travnja 2021. (37 mjeseci)

KRATKI OPIS PROJEKTA: Uz prometnu dostupnost i mogućnost korisnosti, revitalizacija takvog područja omogućuje značajan doprinos ekonomskom razvoju, razvoju kulturnog turizma i općenito urbanom razvoju gradova i sredina. Provedbom projekta će se izvesti radovi rekonstrukcije, izgradnje prometnica te zelenih površina, kao i izgradnja infrastrukture na prostoru brownfield lokacije Tvrđave Brod.Pisane vijesti