Donesena Odluka o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2020.

Slika /slike/Službene fotografije za web_VladaRH/mljet_otoci.jpg

Dana 27. travnja 2020. ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić potpisao je Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2020.

Cilj Programa za razvoj otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Provedba programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. 

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Ugovorima koje će Ministarstvo sklopiti s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s donesenom Odlukom za 2020., ukupno će se na području otoka i poluotoku Pelješcu, sufinancirati 38 kapitalnih projekata za što se u državnom proračunu osigurao iznos od 13.914.807,00 kuna.

Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2020. možete preuzeti na poveznici:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/razvoj-otoka/program-razvoja-otoka-u-2020/4189

Pisane vijesti