Donesen Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. godine i Akcijski plan 2021.- 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.

Slika /slike/otoci 2017.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na 92. sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine i Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.

Nacionalni plan razvoja otoka je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja koji definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koje se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Donošenjem Nacionalnog plana održava se kontinuitet postojanja i provedbe politike razvoja otoka Republike Hrvatske utemeljene u članku 52. Ustava Republike Hrvatske i Zakonu o otocima s osnovnom misijom izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na otocima s onima na kopnu. Nacionalni plan razvoja otoka nalazi se na idućoj poveznici.

Provedbeni akt Nacionalnog plana je Akcijski plan koji sadržava popis mjera, okvir za praćenje uspješnosti, rokove i nadležnost za provedbu mjera te procjenu ukupnih troškova potrebnih za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih Nacionalnim planom. Akcijski plan nalazi se na idućoj poveznici.

Sufinanciranje i provedba Nacionalnog plana razvoja otoka i Akcijskog plana osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje 2021.-2027., iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave te iz vlastitih učešća korisnika.
 
 Pisane vijesti