Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru

Slika /slike/Vijesti/2022/Studeni/Bez naslova.png

Na današnjem Aktualnom prijepodnevu, saborski zastupnik Nikola Mažar postavio je upit ministrici Nataši Tramišak o aktivnostima koje se financiraju sredstvima fondova Europske unije ne području grada Vukovara.

"Zakonom o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta Vlada Republike Hrvatske je potvrdila Vukovar simbolom hrvatske slobode i čuvarom našeg identiteta, ali i grad u kojem trebamo graditi europsku Hrvatsku", rekla je ministrica Tramišak na početku svog izlaganja.
Ministrica Tramišak je kazala kako je na području grada Vukovara ukupno uloženo 1,65 milijardi kuna, od toga je čak 1,23 milijardi kuna iz ESI sredstava. Od toga je čak 1,23 milijardi kuna (163,43 milijuna eura) iz ESI sredstava poput projekata:
- projekt poboljšanja isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana
- projekt nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar
- energetske obnove osnovnih i srednjih škola…
"Za napomenuti je kako je putem nacionalnih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara uloženo 397,4 mln kuna. Temeljem Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara definirane su poticajne mjere za ubrzanu obnovu i razvoj Grada Vukovara i područje primjene poticajnih mjera te Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara", istaknula je ministrica.
Ministrica je istaknula da je 374 mln kuna uloženo za preko 226 projekata iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, te je nabrojala projekte poput: Gradskog plivališta Vukovar, dovršetka Vodotornja, Veleučilišta u Vukovaru, Opću bolnicu Vukovar, potpore poduzetnicima, povrat 50% uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem u Vukovaru, kao i u mnoge druge projekte.
"Grad Vukovar je sukladno indeksu razvijenosti potpomognuto područje te je za naglasiti kako je u 2021. – 2027. financijskoj perspektivi za ulaganja za potpomognuta i brdsko-planinska područja usmjereno preko 3,57 milijardi kuna iz programa Konkurentnost i kohezija te Integriranog teritorijalnog programa.
Dodatno, u novoj financijskoj perspektivi grad Vukovar će kao središte županije imati mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja s alokacijom od 136,6 milijuna kuna.
Govorimo o konkretnim projektima i ulaganjima, a nova financijska perspektiva pred nama daje nove mogućnosti i nove prilike za Vukovar, za poboljšanje kvalitete života svih građana", zaključila je ministrica Tramišak.


Pisane vijesti