Agencija za mobilnost i programe EU organizira osposobljavanje za prijavitelje projekata „Uključi se“ kroz program Mladi na djelu

Radi što više kvalitete projekata prijavljenih unutar podakcije 5.1 programa Mladi na djelu, koji obuhvaćaju strukturirani dijalog (dijalog između mladih i osoba odgovornih za donošenje politika za mlade) i aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, inače akreditirana za provedbu EU programa namijenjenih obrazovanju, znanosti i mladima, organizira osposobljavanje za mlade i osobe odgovorne za politiku prema mladima „Uključi se“ s temom strukturiranog dijaloga i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.


U programu mogu sudjelovati parovi u kojima je po jedna mlada osoba, aktivna u svojoj zajednici putem udruge, savjeta ili vijeća mladih, te jedna osoba koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju razvoj i provedbu politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini.


Program obuhvaća dva dvodnevna osposobljavanja – prvo od 4. do 6. travnja u Kutini, a drugo je na rasporedu u rujnu 2012. godine. Troškove sudjelovanja u programu osposobljavanja i dio putnih troškova pokriva AMPEU, a prijave se primaju do 28. ožujka 2012. godine. Agencija će među prijavljenima odabrati deset parova iz općina, gradova i županija diljem Hrvatske.


Detaljnije informacije o osposobljavanju te prijavni obrazac možete naći ovdje.Pisane vijesti