Informacije o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“, referentna oznaka: KK.08.2.1.03